Urunk színeváltozása

Hirdetések 2017. augusztus 6-án.

 

Ma a perselyezés teljes összegét a templom felújítására tesszük félre.

Jövő vasárnap a város szegényei javára gyűjtünk a kijelölt perselyekben.

A Domonkos Rend Magyar Vikáriátusának kiadásában megjelent a „Domonkosok a szó emberei” című könyv. Kapható a sekrestyében.

7-én, hétfőn az esti mise után Bertalan atya előadást tart Szent Domonkosról és a domonkos rendről.

Nagyboldogasszony napi Szűz Mária kiállítás nyílik a Liszt központ Munkácsy termében. A kiállítás megtekinthető augusztus 7-tőlk 21-ig. Részletes információk hirdetőhelyeinken találhatók.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, hogy ünnepeljük együtt rendalapítónk, Szent Domonkos ünnepét templomunkban augusztus 8-án a 18 óra 30 perckor kezdődő ünnepi szentmisében. Az ünnepi miséző és szónok Barsi Balázs ferences atya lesz.

A hegyeshalmi lelki nap augusztus 12-én lesz.

Előre jelezzük, hogy 15-én, kedden Szűz Mária mennybevételének, Nagyboldogasszonynak parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban szentmisék lesznek 7:45-kor, 11:30-kor, délután 4-kor és este fél 7-kor.

A bencés templom Nagyboldogasszony – búcsúját 15-én 16 órai kezdettel ünneplik. A főcelebráns Németh Attila aranymisés atya.

Augusztus 19-én, szombaton 10 órakor hálaadó szentmisében ünnepeik a Szent Imre templom felszentelésének 20. évfordulóját. A főcelebráns és ünnepi szónok Németh László pápai prelátus, általános püspöki helynök lesz. Turncr Lajos atya is koncelebrál. Mindenkit szeretettel várnak.

Templomunk hirdetései az interneten is olvashatók a www.domonkosok.hu honlapon.

A templomunkhoz, vagy rendházunkhoz kötődő csoportokról is található információ az interneten és a kapualjban. Ha valaki csatlakozni szeretne valamelyik csoporthoz, jelentkezzen a táblázatban található helyen és időben a csoportnál..

Mindezekről bővebb tájékoztatás található a hirdetőtábláinkon.

A hét liturgikus ünnepei:

8-án, kedden Szent Domonkos atyánk főünnepe,

9-én, szerdán a keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta – Edith Stein – szűz és vértanú, Európa társvédőszentjének ünnepe,

10-én, csütörtökön Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe,

11-én, pénteken pedig Szent Klára szűz – E emléknapja lesz.