Hogyan lehetsz domonkos szerzetes!

Isten hozott!

Szeretettel köszöntünk!

ÉRDEKLŐDŐKNEK

 • Ha Isten felkeltette szívedben a vágyat, hogy domonkos szerzetes légy, akkor vedd fel a kapcsolatot a rendi hivatásgondozóval Bejczi Tibor atyával (tibor.bejczi [kukac]gmail.com) vagy egy másik domonkos atyával!
 • Vegyél részt domonkos lelkigyakorlaton vagy látogass el rendházainkba!
 • A hivatáskeresés alatt a hivatásgondozó kísér.

JELÖLTIDŐ

 • A jelöltség a rendi képzés első hivatalos szakasza, amikor az érdeklődő benyújtja írásban rendbe lépésének szándékát.
 • A felvételi kérelmet az általános elöljárónak kell elküldeni az alábbi címre: Kostecki Andrzej OP tartományi vikárius, 2000 Szentendre, Mathiász János 2.
 • A kérelemnek tartalmaznia kell a rendbe való jelentkezés világos indoklását, a motivációt, valamint a jelentkező levelezési és e-mail címét.
 • A jelentkezőnek a kérelem mellett életrajzot és lelkipásztori ajánlást is le kell adnia.
 • A jelöltidő vagy szoros kapcsolattartás mellett vagy bentlakás formájában történik az egyik rendházban.

NOVICIÁTUS

 • A noviciátus (újoncidő) a beöltözéssel kezdődik és egy évig tart.
 • Az újoncidő célja, hogy bevezesse a novíciust a domonkos lelkiségbe és életformába.
 • A beöltözést lelkigyakorlat és felvételi vizsga előzi meg.
 • A magyar jelöltek a Teutón (észak német) és a Délnémet-Osztrák Tartomány novíciusaival együtt  töltik az újoncidőt jelenleg a worms-i rendházban.
 • A noviciátus végén a testvérek egyszerű fogadalmat tesznek legfeljebb 3 évre.

STUDENTÁTUS

 • Az egyéves noviciátust a studentátus követi, ahol a testvérek elkezdik a teológiai és filozófiai tanulmányokat.
 • A magyar testvérek a Bécsi Egyetem Katolikus Teológia tanszékén tanulnak a többi német testvérrel együtt.
 • A studentátus általában 5-6 évig tart, miközben a testvérek az egyetemi tanulmányok mellett lelkiségi képzésen is részt vesznek.
 • A tanulmányi képzés alatt kerül sor az örökfogadalomra.