Tájékoztató a Rózsafüzér Társulatról

A Rózsafüzér Társulat a legelterjedtebb imacsoport a katolikus Egyházban. Guzmán Szent Domonkostól (szül. 1170) származik.

A Társulat tagjai az rózsafüzérrel egymásért imádkoznak, és a domonkos testvérek apostoli tevékenységét segítik. A Rózsafüzér testvérei és nővérei részesülnek a domonkos Rend és a világ összes Rózsafüzér Társulatának lelki javaiban, valamint (a megszokott feltételek mellett) teljes búcsúban:
 a Társulatba való felvétel napján,
 Krisztus Urunk bemutatása (február 2-án),
 Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25-én),
 Urunk Feltámadása,
 Nagyboldogasszony (augusztus 15-én),
 Rózsafüzér Királynője (október 7-én),
 Szeplőtelen Fogantatás (december 8-án) és
 Urunk születésének ünnepén (december 25-én).

   A Rózsafüzér Társulat tagjává akkor válunk, amikor bejegyeznek a Társulat Könyvébe és hetente elimádkozzuk a Szentolvasó 15 titkát. A helynek és időpontnak itt nincs jelentősége.

Fontos azonban két általános imaszándék:
 a világ összes Rózsafüzér Társulatáért
 a Domonkos Rendért.

Ez egyszeri döntés. Magába foglalhat más imaszándékot is: az Egyházért, missziókért, egyházközségért, Szentatyáért, betegekért, elhunytakért, és személyes szándékot is.
A domonkos testvérek nem feledkeznek el elhunytjaikról. A Rózsafüzért Társulat elhunyt tagjaiért a Rend szentmisét ajánl fel minden évben szeptember 5-én, ezen kívül minden domonkos testvér hetente rózsafüzért és naponta a 129. zsoltárt imádkozza el értük.
A Rózsafüzér imádságának véletlen elmulasztása nem jelent súlyos bűnt.

A Társulatba való jelentkezést saját névre szóló tag emléklappal igazoljuk. Tagfelvételre minden hónap első szombatján kerül sor előzetes hirdetés alapján.

Jelentkezés:
1. Rózsafüzér Promotor: Mészáros J. Domonkos OP atya
2. Pártos Lászlóné Katalin Társulatvezető – Szent László Plébánia, 4027 Debrecen Füredi út 6.
3.  Bejczi Tibor OP atya Társulatvezető – 9700 Sopron, Széchenyi tér 4, Szent Júdás Tádé domonkos templom