Szent Domonkos nyomában

Szent Domonkos nyomában indult zarándokolat Francia – és Spanyolországba szeptember 29 és október 9. között. Az utat Máté atya szervezte a Domonkos Rend fennállásának 800 éves jubileuma alkalmából. A zarándokok megtekintették Szent Domonkos életének főbb állomásait. 
 
Az alábbiakban Simon Dávid, résztvevő beszámolóját közöljük.

 
 Utunk első két napja utazással telt, amit csak egy mise színesített az első napon egy osztrák autópálya kápolnában. Második nap este értünk Lourdes-ba ahol este rögvest részt vettünk az esti gyertyás körmeneten. Számomra, aki még nem járt Lourdesban, talán ez a hely adta az utazás során a legnagyobb spirituális élményt. Mennyei Édesanyánk jelenléte, valamint az őt hívó lelkek könyörgése csodálatosan megkapó atmoszférát teremt az imádságra és elmélyedésre.  Mise és keresztút segített abban, hogy lélekben minél közelebb kerüljünk a Szűz Anyához és egyszülött Fiához. 
Az 5300 kilométer alatt volt elég idő azon elmélkedni, hogy miféle hit, miféle erő lakozott Szent Domonkos atyánkban, valamint milyen kegyelem tette őt képessé arra, hogy gyalogszerrel és mezítláb többször is bejárja ezeket a vidékeket azért, hogy az embereket visszavezesse Istenhez és az igaz hitre. 
Lourdesban (2. és 3. nap) más – más nyelven, de ugyanazzal a szerető és esdeklő érzülettel imádkoztuk a rózsafűzért, amit Szent Domonkos pallosként avagy mankóként kapott a Szent Szűztől.
 Toulousban (4. nap) ott ültünk az első gyülekezetének házában, ahonnét Domonkos és testvérei megindultak prédikációval meghódítani a világot.  
Caleruegaban (5. nap) láttuk azt a biztonságos jólétet, amit Domonkos azért hagyott el, hogy igaz prófétává és evvel koldussá váljon. A 6. napon megnéztük a burgosi katedrálist, amit Európa egyik legszebb katedrálisaként tartanak számon. Itt azon gondolkodtunk el, hogy miféle csodálatos alkotásokat hozott létre az ember Isten iránti szeretetből, és Isten kegyelméből… Fajneaux-ban láttuk azt a hídfőállást, ahol 9 évig élt rendalapító atyánk, küzdve az eretnek mozgalmakkal, a türelem és kitartás erényeit gyakorolva.  
A 7. nap, útban Bologniaba, megálltunk Saint Maximinben, ahol Mária Magdolna, az apostolok apostola koponyaereklyéje előtt tisztelegtünk, és itt is szentmisén vettünk részt Máté atya vezetésével. Ezután átutaztunk Bologniába, ahol a 8. nap délelőttjén ugyancsak misét mondott Máté atya annál az oldalkápolnánál, ahol Domonkos atyánk síremléke áll. Ezt az élményt mindenki hatalmas ájándékként fogadta. 
Összességében, a buszon töltött sok időt ellenére mély lelki utazásban volt részünk azon elmélkedve, hogy annak az embernek az életét, aki Isten szerinti dologért küzd, az Úr megsokszorozza erejét, és képes akkora hagyatékot is maga után hagyni, mint Szent Domonkos atyánk, akinek az életműve és lelkisége mind a mai napig valóságos táplálék emberek ezrei számára Krisztus követésének útján.
Hála Istennek Szent Domonkosért és azért, hogy 9 napra ennek a hatalmas léleknek a nyomába szegődhettem, lábammal és szívemmel megérintve azokat a helyeket, amelyeket előzőleg Szent Domonkos lába és szíve már megszentelt.