Nyílt nap

2016. május 7-én, szombaton nyílt napra lehetett jelentkezni Mészáros Domonkos OP-nál a szentendrei rendházban.

Öt lelkes fiatal vett részt ezen az alkalmon. Délelőtt a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó elmélkedésre hívta Domonkos atya az érdeklődőket. Délben a Szent Domonkos kápolnában szentmisén vettünk részt. Az ebéd után májusi napsütésben tartalmas beszélgetésre adódott  lehetőség a zöldben Kostecki Andrzej OP házfőnökkel. Délután Szabó  Bertalan OP együtt-gondolkodásra ösztönző előadást tartott. Urunk mennybemenetele fűünnepe előestéjén együtt zsolozsmáztunk.  

Rendünk pártfogójának, Szűz Máriának közbenjárását kérjük értük és a hivatást szívükön viselőkért, hogy az Úr segítse őket útkeresésükben és vigye végre bennük, amit elkezdett!

Imádkozzunk az új hivatásokért

(Dezse Péter O.P.)