Hirdetés Vasvárról

uj-ember-hirdetesA Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény várja azok jelentkezését, akiknek tudomás van 1950 után szétszóródott rendtörténeti dokumentumokról.

 

A magyar domonkosok kulturális örökségét különösen is súlyosan érintette az 1950 évi feloszlatás, mivel a rendnek ekkor még nem voltak központi gyűjteményei – amelyek államosítva ugyan, de fennmaradhattak volna. A magyar rendtartomány csak 1938-ban vált önállóvá,  az 1915-re elkészült budapesti rendház is csak ekkor kapott központi szerepet ( a tartományi központ mellet itt működött a rendi főiskola is). Budapesten ugyan létezett egy jelentős könyvtár és elkezdődött egy történeti levéltár felállítása is, de 1950-ben ezek jórészt szétszóródtak. A könyvek, levéltári dokumentumok és műtárgyak egy részét magánszemélyek rejtegették évtizedeken keresztül, majd a rendszerváltás után vissza is adták az újjászerveződő rendnek. 

Feltehetően azonban még ma is számos érték rejtőzködik magánszemélyeknél, vagy azokon a plébániákon, ahol 1950 után domonkos szerzetesek tevékenykedtek világi papként. Erre utal, hogy a közelmúltban is számos értékes darab került vissza a rend tulajdonába magánszemélyek felajánlásaként. Legutóbb Aquinói Szent Tamás Summájának egy 1571. évi négy kötetes kiadását adták át a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteménynek; a kötetekben található pecsétek és nyilvántartási számok szerint az értékes könyvek egykor a budapesti rendház könyvtárához tartoztak

Várjuk tehát mindazoknak a jelentkezését, akik az egykori domonkos rendházakból származó dokumentumokat vagy műtárgyakat őriznek, illetve ezek sorsáról információkkal rendelkeznek. Jelentkezésüket a domonkos rendházakban (Sopron, Debrecen, Szentendre) vagy közvetlenül a rendtörténeti gyűjteményben várjuk:

 

Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény

9800 Vasvár, Kossuth u. 1.

Telefon: 94/573-220
Mobil: 20/250-24-33

E-mail: info@dominicana.hu

kép: Aquinói Szent Tamás Summájának 1571. évi kiadása egy magánszemély felajánlásaként került a rendtörténeti gyűjteménybe

aquinoi_cimlap_01