Templombúcsú Sopronban 2017

Jó időben, nagy számban és örömben gyűlt össze idén is soproni közösségünk Rózsafüzér Királynéját köszönteni. A Szűzanya iránti tiszteletről tehettünk ismét tanúságot október első hétvégéjén számos zarándok testvérrel együtt.

Templomunk kétnapos búcsúja előadással és imádságos ráhangolódással kezdődött szombat délután. Harsányi Lajos, a boldog papköltő címmel Bors Anikó és Orbán Júlia Radnóti-díjas versmondók tartottak színvonalas multimédiás előadást. A Loretói litánia után kezdődött a búcsú nyitó szentmiséje. Az ünnepi főcelebráns és szónok Górski Jacek atya volt Debrecenből, aki idén ünnepli papságának 25. évfordulóját. Jacek atya a lengyel domonkos tartomány tagjaként jött Magyarországra 24 évvel ezelőtt. Szolgálatát Sopronban kezdte, jelenleg Debrecenben házfőnök és plébános. A szentbeszédben az egyház hivatalos dokumentumai mellett többször idézte Grignon Szent Lajost, aki Máriát forma Dei kifejezéssel illette, hiszen „egyedül Máriában alakult ki az Istenember anélkül, hogy istenségének vagy emberségének egyetlen vonása hiányozna belőle. Ezért az ember is csak Máriában alakulhat át Jézus Krisztus kegyelmével Istenhez hasonló teremtménnyé amennyire az emberi természet erre képes.” Az ezüstmisés atya a fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából arra buzdított, hogy ajánljuk önmagukat szüntelenül Mária Szeplőtlen Szívének, hogy újjászülethessünk bűn nélkül.

A szentmise végén gyertyás körmenetet tartottak a hívek a templom előtti téren, hogy kinyilvánítsák a Szűzanya iránti bizalmukat és együtt imádkozzák a rózsafüzért a világ és minden ember békéjéért. Az ünnepi körmenetet éjszakai virrasztás váltotta fel a templomban, amelyet különböző csoportok és közösségek vezettek.

Vasárnap az ünnepi szentmisét Németh Attila atya mutatta be. Az idén felszentelésének 50. évfordulóját ünneplő bánfalvi plébános homíliájában gyermekkori élményeit is megemlítve kiemelte, hogy Szűz Mária rózsafüzére az Úr Jézus iránti szeretetre nevel, amikor bevezet minket Isten és Mária Fia életének eseményeibe. Így emeli fel és nyugtatja meg minden ember szívét megnyitva előtte Isten Országát. A kétnapos búcsú a rózsafüzér ünnepélyes elimádkozásával és a horvát nyelvű szentmisével zárult.

Hálát adunk a Szentháromság Egy Istennek és a Rózsafüzér Királynőjének a sok kegyelemért, örömért és jó időért!