Könyvajánló – Implom Lajos OP

A domonkos rend alapításának 800 éves jubileumához (1216-2016) kapcsolódva egy rendtörténeti sorozatot indítunk útjára Magyar Domonkos Rendtörténet címmel.

Ennek első darabja egy hosszú évtizedek óta elfekvő kézirat kiadása, amelynek szerzője a szerzetesrendek 1950. évi feloszlatása

idején a magyar domonkos provincia elöljárója volt. P. Implom Lajos (1903-1969) egész élete során gyüjtötte a magyar domonkosokra vonatkozó adatokat, majd a szétszóratás éveiben – előbb mint könyvtári segédmunkás, később pedig mint nyugdíjas – tisztázta le és hagyta ránk kéziratát a rendtörténet első nagy fejezetéről, a középkorról.

Kötetünk az eddigi leggazdagabb adattár a rendtartomány középkori történetéről, szakmai szempontból tehát rendkívül értékes, a rend identitása és magyarországi kontinuitása tekintetében pedig szimbolikus jelentőségű mű.

A sorozat következő darabja a 2016-ban megrendezett jubileumi konferencia kötete lesz, amelyet – remélhetően – számos értékes kiadvány követ majd a jövőben.

Tartalomjegyzékek megnyitása:
Első oldalmásodik oldal