Tartományfőnöki vizitáció 2018

 

Szeptember 10-14. között kánoni vizitációra került sor vikariátusunkban.

Mivel a magyar domonkosok 2016. január 18-tól a teutón (észak-német) tartományhoz tartoznak, ezért a vizitációt Peter Kreutzwald OP német tartományfőnök tartotta. A látogatás során először egyéni beszélgetést folytatott a testvérekkel, majd a rendházi közösséggel Sopronban, Debrecenben. Ezenkívül megtekintette a vasvári és szombathelyi rendházakat is.

Peter Kreutzwald testvért 2017-ben választották meg tartományfőnöknek a hamburgi tartományi káptalanon. 1999-ben tette le első fogadalmát a Rendben és 2003-ban szentelték pappá. Megválasztása előtt a studens testvérek magisztere volt Mainz-ban.

A rendi szabályzat szerint a tartományfőnök köteles négy év alatt egész tartományában kétszer vizitációt végezni, a vizitáció végén pedig észrevételeit és rendelkezéseit írásban közölni a testvérekkel.  (LCO 340-341.) A kánoni vizitáció alkalmával  többek között gondoskodnia kell a stúdiumra vonatkozó szabályok helyes betartásáról. (LCO 89.5)