Boldog Mannesz áldozópap, Szent Domonkos atyánk testvére

1170 körül született Calaruegában, Szent Domonkos Atyánk “egy anyától született testvére” és segítője a Rend terjesztésében, “szemlélődő és szent férfiú”, “nyájas, alázatos, vidám és irgalmas”, de “égő buzgóságú igehirdető” is. Más testvérekkel együtt 1217-ben alapította Párizsban a Szent Jakab kolostort. Domonkos parancsára 1219-től kezdve intenzíven működött az apácák irányításában, okos lelki vezetéssel és erényeinek példájával, “Istennel sokáig időzve az imádságban”. A Gumiel de Izán-i Szent Péter monostorban halt meg 1235-ben. XVI. Gergely 1834. június 2-án megerősítette tiszteletét.

Istenünk, te Boldog Manneszt testvérének, Domonkosnak társául akartad adni az igehirdetés művébe. Add meg nekünk, hogy nyomdokait követve mindig buzgók legyünk az üdvösség evangéliumának hirdetésében.

(Kép: https://orderofpreachersindependent.org)