Szent Domonkos az én szememmel – a jubileumi előadás-sorozat kötetben

Szent Domonkos mennyei születésének 800. évfordulója számos ünnepi megemlékezésre, jubileumi találkozóra és kulturális eseményre adott alkalmat a 2021-es év folyamán hazánkban és szerte a világon. A domonkos testvérek a világ sok országában ünnepelhették a jeles évfordulót. Hazánkban a jubileum jelentőségét emelte az, hogy a Rendalapító halála évében került sor a Magyar Domonkos Rendtartomány megalapítására is. A rendszeresen visszatérő jubileum már a bibliai kinyilatkoztatásban is Isten áldásának bizonyul; a jubileumok megünneplése a kereszténység és azon belül a szerzetesség lelki termékenységét számtalanszor igazolta. A jubileum olyan kegyelmi időszak, amely nemcsak a megemlékezésről szól, hanem a jelenről, sőt még inkább a jövöről is.

A soproni domonkos testvérek a hivatalos ünneplések mellett a megemlékezésnek egy további módját is választották: havonta egyszer templomi előadást tartottak Szent Domonkosról. Minden testvérnek alkalma nyílt arra, hogy igényes formában fejtse ki a hívek előtt, miképp látja a mai világ forgatagában Szent Domonkost és általa alapított Rend múltját, jelenét és jövőjét. Mindegyik testvér, az általa szabadon megválasztott módon, igyekezett előadásában visszaadni néhány jellemző vonással a Rendalapító egyéniségét és a domonkos karizmát. A megközelítésben természetesen vannak hasonlóságok, ám sok a különbség is: mindez a domonkos karizma gazdagságát és sokszínűségét mutatja. Nem annyira a történelemröl és a hagyományról van itt szó, mint inkább az evangélium hirdetésének ma is élő valóságáról.

Az előadás-sorozat lebonyolítása a koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzetben nem volt mindig egyszerű. Az előadásokban mégis mindvégig jól megragadható a hála Isten iránt, aki az Egyháznak Szent Domonkost és rendjét adta. Mivel nemcsak a szó hatékonyságában, hanem az írás erejében is hiszünk mi, domonkosok, ezért közkinccsé tesszük a mostani kötetbe az elhangzott előadások teljes szövegét. Egyúttal köszöneteme szeretném kifejezni mindazoknak, akik a könyv kiadásában és à szöveg áttekintésében segítettek: Andrzej Kostecki vikárius atyának és Szaniszló Ince atyának. Legyen ez a kötet maradandó jele annak, ahogy a soproni házban élő domonkos testvérek 800 év eltelte után is szívükben hordozzák és átadni igyekeznek Szent Domonkos Rendalapító Atyánk máig ható példáját és üzenetét!

(Szabó Sándor Bertalan OP, rendházi előljáró előszava)

 

Tartalom

Szabó Sándor Bertalan OP: Szent Domonkos emberi nagysága

Jean-Yves Brachet OP:  Istenről vagy Istennel beszélni

Szakács Rajmund OP: Lélekmentés

Bejczi Tibor OP: Egység a sokszínűségben

Mészáros Domonkos OP: Szent Domonkos és az evangelizáció

Jozef Zummer OP: Szent Domonkos és a Rózsafüzér