Rózsafüzér Királynője Búcsú Sopronban

A soproni domonkos rendház és templom közössége október első hétvégéjén ünnepelte Rózsafüzér Királynője búcsúját. A templomot nemcsak a helyi hívek töltöttek meg, hanem több gyalogos zarándokcsoport is csatlakozott közelről és távolról.

Az ünnepség szombaton kezdődött fogadalomtétellel. A világi domonkos közösségben Lovász házaspár, Erzsébet és István tette le első fogadalmát. Az egyszerű fogadalommal folytatják rendi képzésüket a novíciátus (újoncév) után az örökfogadalom felé.

A délutáni programot Kőrösiné dr. Merkl Hilda, egyetemi adjunktus, a magyar világi domonkos közösség országos vezetőjének előadása vezette be „Az örök női visz magasba fel” címmel. Az idézet Goethe Faust c. művéből származik A zárszóként hangzó mondat arra utal, hogy abban, ami az örök női, asszonyi, olyan erő rejlik, amely megnemesít, felemel. Vajon ki lehetett a modellje? –  tette fel a kérdést a Budakesziről érkezett előadó.

Az ünnepi szentmisét szombat este Juhos Benjamin OFM ferences atya mutatta be. A debreceni domonkos plébániáról származó újmisés ünnepi beszédében kiemelte, hogy  Mária csendesen és alázatosan akar jelen lenni életünkben úgy, mint ahogy Jézus mellett élt. Ezt fejezi ki a rózsafüzér imádsága is: Mária által Jézushoz jutni. Szent Ferencre hivatkozva hangsúlyozta, hogy minden keresztény hivatása az, hogy „Máriás” legyen, vagyis hogy befogadja szívébe Jézus szavait. Végül kiemelte, hogy először fogadjuk szívünkbe Jézust az imában és ebből fakadjon minden cselekedetünk.

A szentmisét ünnepi gyertyás körmenet követte a templomi előtti Széchenyi téren, így is tanúságot téve Krisztusba vetett hitünkről és Szűz Mária iránti szeretetünkről kérve anyai oltalmát a rózsafüzér imádság szavaival.

A körmenet után éjszakai szentségimádás keretében engeszteltek a hívek. Az imaórákat a templom csoportjai vezették: a Rózsafüzér Társulat és Szeretetláng imacsoport, illetve az Örökimádás közössége valamint a világi domonkosok tagjai.

A vasárnapi ünnepi szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Palatinus Kristóf atya, soproni káplán volt, aki újmisés áldásban is részesítette a híveket. Szentbeszédében kiemelte, hogy Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya ünnepe egymás melletti napokon az öröm, bizakodás és megújuló remény üzenetét is magában hordozza. Felvázolta Magyarok Nagyasszonya ünnepének történelmi hátterét. Hangsúlyozta, hogy Mária oltalma – aki igazság palástjának és az üdvösség ruhájának hordozója – biztosíték számunkra, hogy Isten útját válasszuk és róla soha le ne térjünk.

Hálásak vagyunk, hogy Rózsafüzér Királnője, Magyarok Nagyasszonya ismét összegyűjtött anyai palástja alá, és megerősített gyermeki ragaszkodásunkban.