Szent Domonkos Vándorképe Sopronban

Sopronba a vándor Szent Domonkos kép 2014 május 16-án délelőtt érkezett Budakesziről, egyből a domonkosrendi Szent Júdás Tádéról nevezett templomba.

Délután 16 órától közös imádságokkal és énekekkel köszöntöttük a vándorképet, litániákkal, imákkal papi-, szerzetesi hivatásokért, melyet a soproni Szent Domonkos Világi Domonkos közösség tagjai vezettek. A hívők számának növekedésével beszéltünk a Domonkos Rendről, Szent Domonkos életéről, magunkról, világi domonkosokról és bemutattuk a domonkos templomot a jelenlévő domonkos rendi szentek látható szobrain, illetve azok életén keresztül.

Közösen énekeltük a Salve Regina és a Lumen Ecclesiae latin antifónát, majd este fél 7-kor Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai árvák felkarolója mutatott be szentmisét megemlékezve a két koldulórend kapcsolatáról is. Hozott ajándékba egy csíksomlyói Szűzanya szobrot a domonkos testvérek, atyák számára.

A szentmise végén Csaba testvért elkísérő lányok gyönyörű éneke örvendeztette meg a jelenlévők szívét, majd közösen elénekeltük a székely és a magyar himnuszt.

Istennek legyen hála, és köszönjük Neked, Szent Domonkos atyánk! (Patocskai Katalin, Sopron)