Tokodi László diakónus

Öt év után ismét diakónust szenteltünk Magyarországon! Tokodi László domonkos testvérünket 2014. június 29-én a budapesti Rózsafüzér Királynéja Templomban Székely János esztergom-budapesti segédpüspök szentelte diakónussá. Az ünnepi szentmise éppen Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepére esett, mely által még jobban kifejeződött a szentelésekkor oly fontos apostoli jogfolytonosság jelenléte.

A püspök a szentelés során átadta az új diakónusnak az evangéliumos könyvet, és közben így szólt: „Vedd, Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél! Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is”! Ez a szentelés hatását megvilágító szertartás rámutat, hogy a diakónusi szolgálat a domonkosság lényegét érinti, és így László testvérünk az Evangélium hirdetését, mely a Rend fő feladata, most már e szentséggel megerősítve végezheti.

A szentelésén jelen volt László testvér családja és barátai, a rend magyar vikáriátusának tagjai, lengyel domonkos testvérek, harmadrendi testvérek és nővérek valamint többen a helyi hívek közül is.

Imádkozzunk buzgón új domonkos hívatásokért, hogy még gyakrabban legyen részünk a szentelések örömében! 

(Tokodi László O.P.)