Vizitáció

Dr. Johannes Bunnenberg O.P., német tartományfőnök hivatalos vizitációt tartott Magyarországon. 2016 január 18-án, Árpádházi Szent Margit ünnepén a magyar domonkos közösség a német (Teutón) provincia tartományi vikáriátusa lett. Február 22-26. között Johannes atya az első hivatalos magyarországi vizitációja alatt minden rendházat meglátogatott és minden testvérrel személyesen találkozott. A vizitáció Szentendrén zárult egy közös nagyböjti lelki nap keretében, amely alkalmat adott arra, hogy a testvérek közös bűnbánatot tartsanak, meghallgassák a tartományfőnök vizitációt lezáró beszámolóját, és közös programokat készítsenek a Jubileumi évre.

Istennek hála a vizitáció és a lelki nap kegyelmeiért!