Aranymise a soproni domonkos templomban

Június 19-én, vasárnap 16 órakor mutatta be Dióssi Géza Kornél OP atya aranymiséjét a soproni Szent Júdás Tádé-templomban, ugyanis ötven évvel ezelőtt ezen a napon szentelte pappá Kornél atyát dr Brezanóczy Pál egri érsek.

A szentmisén a domonkos atyákon kívül a város plébánosai is koncelebráltak, a hálaadó szentmise ünnepi szónoka Barna Ferenc Máté OP, a magyarországi domonkosok elöljárója volt, aki homíliájában Kornél atya ötven éves papi pályáját párhuzamba állította Jézus evangéliumi kérdésével: ti kinek tartotok engem? Hangsúlyozta, érdemes elgondolkodnunk, mi kinek tartjuk Kornél atyát, és ezen túl mindnyájunk keresztény életét, kinek-minek tart minket a világ. A lényeges kérdés nem az, hangsúlyozta a szónok, hogy téged, Kornél atya, fél évszázados papi szolgálat után kinek-minek tart a világ, hanem az, hogy te ki vagy, és mi kik vagyunk. Te a szolgálatra meghívott Krisztus-követő vagy, mi pedig mindannyian ennek a hitnek és a belőle fakadó reménynek, szeretetnek részesei, megajándékozottjai vagyunk, emelte ki szentbeszédében Máté atya.

A szentmisén Tirnitz Tamás színvonalas orgonamuzsikája emelte az ünnep fényét. Az áldozás után Kornél atya papi jelmondatához („Téged Isten dicsérünk”) illeszkedve, hálaadásul énekeltük el a Te Deum-ot. A szentmise végén a domonkos templom hívei és az itt működő közösségek nevében gratuláltunk a szép jubileumhoz, Isten áldását kértük további életére, papi-szerzetesi hivatására, majd a fiatalok gitáros kíséretével együtt énekeltük el az ároni áldást.

A szentmise után először az atyák, domonkos testvérek, majd a hívek csoportosan részesültek aranymisés áldásban.

Patocskainé Katalin
Fotó: Pápai József OP (További képek az albumokban!)

Dióssi Géza Kornél OP életútja

Dióssi Géza 1942. május 15-én született Kolozsvárott, egy négy gyermekes család legidősebb gyermekeként. 1944-ben a háborús helyzet miatt a Dióssi család a második fiú születése után visszaköltözött Magyarországra, először Mátranovákra, majd Budapestre. Dióssi Géza 4 évig a piarista gimnáziumban tanult Budapesten, majd érettségi után újabb 4 évig Esztergomban, utána pedig 2 évig az egri szemináriumban. 1966. június 19-én szentelte Egerben pappá dr. Brezanóczy Pál érsek.

Újmiséjét 1966. június 27-én Budapesten, a Rózsafüzér Királynéja-templomban mutatta be. A domonkosokkal már gyerek korától fogva tartotta a kapcsolatot, a szerzetesrendek 1950-es feloszlatása miatt az akkor titokban működő domonkos rendben 1964. július 5-én Sopronban egy lakásban tett örökfogadalmat dr. Csertő János György OP atya kezébe, rendi névként kapva a Kornél nevet.

Mint egyházmegyés pap, először Salgótarjánban szolgált, majd plébános lett Zabarban, Karancslapujtőn, Putnokon. 1989-ben öt paptársával együtt elsőként mentek Kárpátaljára, Kornél atya Munkácson volt 7 évig, ahol minden papi feladatot elvállalt és teljesített.

1996-ban visszajött Magyarországra, már hivatalosan is úgy, mint domonkos szerzetes. Először 1996-2000-ig Debrecenben a domonkosok által 1942-ben alapított Szent László-plébánián szolgált, majd 2000-2005-ig a budapesti Rózsafüzér Királynéja-templom és Plébánia plébánosa volt.

Betegsége miatt nyugállományba vonult és a domonkosok soproni rendházába költözött, ahol a nagy türelemmel viselt tartós betegsége ellenére a mai napig nem vonult vissza teljesen, jelenleg is a szentmiséken való koncelebrálással és gyóntatással vesz részt a lelkipásztori szolgálatban.