Jubileumi lelkigyakorlat

Dr Szabó Sándor Bertalan OP rendi promotor a 800 éves jubileum évében Szent Domonkos atyánk életének 3-3 fontos helyszínét, összesen 9 állomását mutatta be.  Első nap Caleruega, Palentia, Osma; majd Carcassone, Fanjeux, Prouille; végül Toulouse, Róma, Bologna került a középpontba. Rendalapítónknak ezeken a helyeken megélt tapasztalatai számunkra is tanulságosak, ezért ezek alkották a napi elmélkedések tárgyát.

A második napon Dr Kőrösiné Merkl Hilda Svédországi Szent Brigitta életéről tartott előadást melynek alapját az általa lefordított Sigrid Unset norvég Nobel díjas világi domonkos írónő életrajzi regénye képezte. Szent Brigitta Szienai Szent Katalin kortársa volt, mind a ketten Európa társvédő szentjei, így fontos közbenjáróink.

A négy nap alatt lehetőség volt a liturgia közös megünneplésére, napi szentmisére, zsolozsmázásra, esti szentségimádásra, az előadások után jutott idő a témák egyéni átelmélkedésére, majd délután kiscsoportos megbeszélésre és ezután közös megosztásra és értékelésre.

Patocskainé Kati világi domonkos 

fotó: Nagy László világi domonkos (Hódmezővásárhely)