Translatio

Május 24-én rendünk Szent Domonkos ereklyéinek átvitelét ünnepli.

Szent Domonkost „akarata szerint a testvérek lába alatt” temették el Bologna-ban a Szent Miklós templomban. Habár sok beteg tanúsította, hogy gyógyulást nyertek sírjánál, a testvérek nem akarták elismerni. Végül 1233 május 24-én IX. Gergely pápa engedélyezte, hogy Szent Domonkos testét márvány sírba tegyék Teodor pápai legátus, Ravenna érseke, és boldog Jordán, ill. sok testvér jelenlétében, akik a bologna-i káptalanon vettek részt. Ekkor „csodálatos illat szállt fel a szent testéből, amely mindenkinek világosan tanúsította, hogy ez az ember Krisztus jó illata volt. Az érsek ünnepi szentmisét mutatott be, és mivel ez Pünkösd utáni kedden történt, a kórus bevonulásra a következő antifónát énekelte: „Vegyétek dicsőségetek hálaillatát.” (Bl. Jordán) Ez volt a kanonizáció kezdete, amely 1234 július 3-án zárult le, amikor IX. Gergely pápa Domonkos szentté avatta. Boldog Vercelli János, a rend 8. generálisa, egy méltóbb sírhelyet állítatott, ahová 1267 június 5-én helyezték el Szent Domonkos ereklyéjét.

(Forrás: brewiarz)