Rendfőnöki vizitáció

Bruno Cadoré OP rendfőnök kánoni vizitációt tartott vikariátusunkban szeptember 23-25. között. A látogatás során elkísérte őt Krzysztof Popławski OP a közép-kelet európai térség szóciusa és Peter Kreutzwald OP német tartományfőnök.

Magyarország előtt az észak-német (Teutón) tartományban járt Bruno testvér, ahol a kánoni vizitáció során találkozott a magyar novíciusokkal is Wormsban. Mivel a magyar közösség a teutón tartományhoz tartozik, ezért vikariátusunkban zárta le a tartomány vizitációját. Bécs után Sopronba és Szentendrére érkezett, ahol személyesen beszélt a soproni és debreceni közösség tagjaival. A rendfőnök megnézte a szombathelyi és vasvári rendházakat is, illetve közös ülést tartott a vikariátus tanácsával.

Bruno Cadoré testvért 2010 szeptember 5-én a római általános káptalanon választották meg rendfőnöknek. Ő Szent Domonkosnak 86. utódja a rend vezetésében. Bruno 1979 óta a francia tartomány tagja. Megválasztása előtt Lille-ben volt házfőnök. A Rend előtt pedig orvosi egyetemet végzett.

A rendfőnök hivatala kilenc évig tart, amely alatt személyesen vagy mások által köteles legalább egyszer vizitációt tartani az egész Rendben. Utoljára 2013 tavaszán járt Magyarországon Bruno Cadoré rendfőnök. A vizitáció célja a személyes találkozáson kívül megismerni a vikariátus állapotát, és segítséget nyújtani a domonkosok magyarországi küldetéséhez. Látogatását majd egy a vizitáció után küldött levélben foglalja össze, amelyben javaslatokat, rendelkezéseket fogalmazhat meg.

Isten áldása kísérje a Rendfőnök szolgálatát!