Gergely testvér egyszerű fogadalmas

2019. március 16-án Wormsban, a domonkosok templomában szentmise keretében tette le első szerzetesi fogadalmát Paál Gergely testvér. A szertartáson jelen volt a német tartomány főnöke, Peter Kreutzwald, a magyar vikárius, Kostecki Andrzej, illetve számos testvér Bécsből és a tartomány más házaiból, illetve rokonok és barátok is.

A tartományfőnök prédikációjában kiemelte, hogy a fogadalomtétel ahhoz hasonlít, mint amikor az emberi szív megadja magát az isteni szeretet előtt, amelyben sokáig nem bízott. Az ember elveszítheti bizalmát, ha hallja Jézus szavát: legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes. Ez tökéletesség azonban – az elöljáró szavai szerint – elsősorban nem száraz erkölcsi tanításon és tetteken alapszik, hanem az Istenbe vetett bizalmon, amely igaz életettel tölti be az isten- és emberkapcsolatunkat. A fogadalom szertartása az evangélium után vette kezdetét, amikor testvérünk az engedelmesség jeleként az oltár előtt a földre borult, a jelenlévő testvérek pedig a „Veni Creator Spiritus” himnuszt énekelve hívták a Szentlelket. A leborulást követően Andrzej Kostecki vikárius atya kérdésére, „Mit kérsz?” a jelölt az válaszolta: „Isten irgalmát, és a tiéteket!”. A prédikáció után testvérünk a vikárius kezében ígért engedelmességet Istennek, Szűz Máriának, Szent Domonkosnak, és mindenkori rendi elöljárójának egy évre.

Gergely testvér az első magyar domonkos, aki képzését már a teutón (északnémet) tartományban folytatja. Az egyéves wormsi újoncidőt követően már a következő hét elején Bécsbe költözik, a németnyelvű tartományok közös tanulmányi házába. Gergely testvér mellett jelenleg Horváth Jordán testvér tölti újoncidejét Wormsban a magyar vikariátus tagjaként két német újonccal együtt. Imádkozzunk a fogadalmas testvérért és új hivatásokért!

(szöveg: fr. Jordán, fotó: fr. Lucas)