Július 9. Kölni Szent János (domonkos testvér, áldozópap) és vértanútársai

Heer János, a katolikus igazság és a lelkipásztori szeretet hiteles tanúja, Németországban született a 16. század elején. A kölni domonkos zárdában élt és állhatatosan kérte elöljáróit, hogy Hollandiába mehessen a súlyos kálvinista üldözéstől sújtott katolikusok segítségére. Amikor ott azután a hornari egyházközség plébánosaként működött, az eretnekek fogságába esett és vértanúhalált szenvedett. 1572. július 8-áról 9-ére virradó nap éjfélkor kivégezték 18 másik, nagyrészt a közeli Gorkum városából származó pappal és szerzetessel együtt amiatt, hogy hű maradt az Oltáriszentségre és a római pápának az Egyházon belüli elsőségére vonatkozó katolikus igazsághoz.

Mindannyiukat felakasztották, testüket pedig darabokra szaggatták. X. Kelemen pápa 1675. november 24-én Jánost és társait ünnepélyesen boldoggá avatta. IX. Piusz pápa 1867. július 29-én szentté nyilvánította őket.

Könyörgés

Istenünk, te Szent János és társai vértanúságában a hit és bátorság csodálatra méltó példáját adtad nekünk. Kérünk, hogy közbenjárásukra és példájuk nyomán mi is erősen ellenálljuk minden viszontagságnak és hűségesen kitartsunk a hit megvallásában. Krisztus, a mi Urunk által.