új rendfőnök

Új rendi mester áll a Domonkos Rend élén. Július 13-án választotta meg az általános káptalan Vietnámban Gerard Francisco Timoner OP atyát Szent Domonkos 87. utódjának, a 88. rendi mesternek.

Gerard testvér a Domonkosok történelmében az első ázsiai származású rendfőnök. 1968. január 26-án született, és a Fülöp szigeteki Daet városából származik. 1995-ben szentelték pappá. A Rendben a Szent Tamás Egyetem alkancellárjaként működött Manilában. Tartományfőnök volt a Fülöp szigeteken, 2017-től pedig az ázsiai térség szóciusa. Bruno Cadoré atyát váltja hivatalában.

A rendfőnök – minthogy Szent Domonkos utóda és a Rend egységének letéteményese – az összes testvérek, konventek és tartományok saját és közvetlen elöljárója az engedelmesség fogadalmának erejénél fogva, amelyet minden rendtag neki tesz. Hivatalát, amely 9 évig tart, kánoni választás útján nyeri el. (LCO 396.)

Isten áldása kísérje az új rendi mester szolgálatát.

(forrás: Facebook, Dominikaner-Provinz Teutonia)