szeptember 28. Erquiciai Szent Ibanez Domonkos és társai, japán vértanúk kötelező emléknapja

Erquiciai Szent Ibanez Domonkos (domonkos testvér, áldozópap), Manilai Szent Ruiz Lőrinc (családapa, világi hívő) és társaik, Japánban vértanúk

Ez a 16 szent vértanúból álló csapat (v.ö. november 6.) 1633 és 1637 között áldozta fel életét a hitéért. Mindannyian a japán Nagaszakiban dolgoztak különböző, fölszentelést igénylő vagy nem igénylő szolgálatokban az Egyház építésén és ugyanott haltak meg szörnyű kínok között, nyakvillával és veremben kivégezve. Testüket elégették és hamvaikat szétszórták.

Kilencen közülük Japánból származtak, négyen Spanyolországból, egy-egy pedig Franciaországból, Olaszországból és Manilából (a Fülöp-szigetekről). Mindannyian, férfiak és nők, a Domonkos Család tagjai voltak vagy ahhoz csatlakoztak. Kilencen áldozópapok voltak: Erquiciai Ibanez Domonkos (†1633), Kyushei Gorobioye Tomonaga Jakab (†1633), Szentlélekről nevezett Lukács Alfonz (†1633), Szent Istvánról nevezett Ansalone Jordán (†1634), Hioji Rokuzayemon Nishi Tamás (†1634), González Antal (†1637), Courtet Vilmos (†1637), Aozarazai Mihály (†1637), Schiwozuka Vince (†1637); ketten szerzetes testvérek: Schoyemon Ferenc (†1633) és a rózsafüzérről nevezett Kohioye Máté (†1633); ketten harmadrendi nővérek: Nagaszaki Magdolna (†1634) és Omurai Marina

(†1634); hárman világi munkatársak és hitoktatók: Kurobioye Mihály (†1633), Kyotoi Lázár (†1637) és Manilai Ruiz Lőrinc családapa, a Fülöp-szigetek első vértanúja (†1637). János Pál pápa 1987. október 18-án ünnepélyesen szentté avatta őket. A kereszténységben és ezen belül a Domonkos Családban érvényesülő közösség és sok elemből összetevődő egység szép példáját állítják elénk.

 

Könyörögjünk!

Mindenható Istenünk, kimondhatatlan irgalmadból Szent Domonkos és vértanútársai szavukkal és vérükkel vallották meg Krisztust. Közbenjárásukra add, hogy egyre jobban megismerjünk Téged és jótetteink gyümölcseivel hűségesen haladjunk színed előtt az Evangélium igazsága szerint. Krisztus, a mi Urunk által.

(forrás: világi domonkosok)