október 5. Capuai Boldog Rajmund OP emléknapja

Rajmund a dél-itáliai Capuában született 1330 körül az előkelő De Vineis családban. Bolognába küldték tanulni. Ott „Domonkos csodálatos hívására” a Rendbe lépett 1350 körül.

Sziénai Szent Katalin gyóntatója és apostoli útjain útitársa volt. Katalin biztatására sokat tevékenykedett az Egyház, és főképpen az akkor Avignonban időző római pápa szolgálatában. Neki köszönhetjük, hogy részletesen ismerjük Katalin életét, amelyet ő maga írt meg nagy alázattal, hogy tanúsítsa Katalin életszentségét; és bár gyóntatója volt, mégis Katalin „lelki gyermekének” nevezi saját magát a könyvben. Magyar nyelven is hozzáférhető e precíz, tárgyilagos, sok tanút idéző, részletes életrajz, amely nagyszerű lelki olvasmány, és a szent életén kívül a történelmi környezetet is jól megismerhetjük belőle.

Katalin 1380. április 29-én halt meg Rómában. Rajmundot két héttel utána, május 12-én Bolognában megválasztották a Domonkos Rend huszonharmadik általános főnökévé. 1385 őszén hozzáfogott Katalin életrajzának a megírásához, amit 1395. december 23-án Velencében fejezett be. Buzgó imádságával és az Evangélium szerinti életmód példájával erőteljesen előmozdította a Domonkos Rend megújulását.

Nürnbergben halt meg a németországi kolostorok látogatása közben 1399. október 5-én. XIII. Leó pápa Rajmund halálának 500. évében, 1899. március 15-én megerősítette tiszteletét. Holttestét átszállították a nápolyi domonkos templomba, mivel Nápoly közelében született.

Könyörgés:

Istenünk, te arra hívtad Boldog Rajmundot, hogya a tökéletes szeretet útján járva építse országodat. Közbenjárására add, hogy örömteli szívvel növekedjünk a szeretetben. Krisztus, a mi Urunk által.