A Megszentelt Élet Napja Sopronban 2020

2020 február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén a Győri Egyházmegye szerzetesei dr. Veres András győri megyéspüspökkel együtt soproni templomunkban ünnepelték Urunk bemutatásának ünnepét, amelyet 1997-ben Szent II. János Pál pápa a Megszentelt Élet Napjának nyilvánított ki. Ez alkalomból történt meg az ünnepi szentmise keretében az Istennek szenteltség megújítása.

A nagyszámú helyi hívő közösség mellett sokszínű vendégsereg is ellátogatott hozzánk. Velünk ünnepeltek Győrből az orsolyita és szervita nővérek. Képviseltette magát a bencés, karmelita és alexiánus testvérek közössége. Jelen voltak a premontrei testvérek Csornáról és a piarista atyák Mosonmagyaróvárról, valamint Németh László helynök, Kálmán Imre prefektes, Horváth Imre városplébános és Kovács Gergő iskolalelkész.

Megyéspüspök úr homíliájában kiemelte, hogy a szerzetesi élet a Krisztus iránti szeretet mély tanúságtételéről szól, amelyre a mai korban is feltétlenül igény van. Köszönetet mondott a szerzetesek hűséges szolgálatáért, amely visszatükrözi az Anyaszentegyház egyetemes jellegét és ezáltal egyházmegyénk is lelkileg gazdagodik.

Istennek legyen hála a testvéri ünneplésért és a szerzetesi hivatásokért. Kérjük továbbra is az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!