Andrzej 25

Kostecki Andrzej testvérünk papságának 25 éves évfordulóját ünnepelte június 10-én. A magyar domonkos közösség elöljáróját 1995-ben szentelték pappá Krakkóban. Néhány évvel ezután elhagyva anyatartományát csatlakozott a magyar misszióhoz. Elmondása szerint már többet szolgálta az Egyházat Magyarországon, mint szülőföldjén, Lengyelországban.

Andrzej atya 1985-ben lépett a domonkos rendbe. Teológiai és filozófiai tanulmányait Krakkóban végezte. Az egyházjog területén további tanulmányokat is folytatott. Néhány éven át hivatásgondozással foglalkozott Poznan-ban, mielőtt Magyarországra jött. Debrecenben egyetemi lelkipásztorként működött, majd Budapestre költözött. Jelenleg Szentendrén él. 2017 -ben tartományi vikárius lett, amikor megválasztották a magyar közösség elöljárójává.

Rendtársaival együtt Sopronban bemutatott ezüstmiséjén kiemelte, hogy papságában fontos szerepet tölt be az emberközeliség. Ezért paptestvéreinek is azt kívánta, hogy legyenek mindig elérhetők Isten népe számára. Ne féljetek! – ismételte gyakran prédikációjában Jézus szavaira utalva. A szentmise végén a templomi közösség nevében a világi domonkos testvérek köszöntötték Andrzej atyát arra kérve, hogy Jézus Szívével szolgálja tovább Isten szent népét.

Isten után Andrzej atyának is hálával tartozunk, hogy buzgón vállalja a magyar domonkos misszió ügyét! Imával kísérjük papi és szerzetesi szolgálatát!

Ad plurimos annos!