Jozef testvér

Október hónapban a magyar domonkos közösség új testvérrel gazdagodott.

Jozef Zummer testvér Kassáról érkezett Sopronba. A felvidéki származású testvér 2004 óta tagja a Rendnek. A novíciátust Zólyomban végezte. Az első fogadalom után Kassán kezdte el teológiai és filozófiai tanulmányait, amelyeket 2011-ben fejezett be. Az örökfogadalmát 2010-ben tette le a szlovák tartományban. 2012-2016 között Debrecenben élt a domonkos rendházban. 2016 után visszatért Kassára. Október hónaptól viszont a soproni közösséget erősíti. Jelenléte mind a rendházi, mind a templomi közösség lelki javát szolgálja.

Jelenleg a magyar vikariátushoz 14 testvér tartozik. A magyar testvérek mellett két lengyel, két szlovák és egy francia testvér alkotja a közösséget.

Isten kegyelme kísérje Jozef testvért szerzetesi szolgálatában.