Fegyvert a kézbe! – Rózsafüzér Királynője ünnepe Sopronban

A soproni domonkos rendház és templom közössége a hagyományokhoz híven október első hétvégéjén kétnapos ünnep keretében köszöntötte Rózsafüzér Királynőjét. Templomunk egyik legkedveltebb és legnagyobb ünnepét az idei jubileumi évben is a hívek nagy száma, buzgó imádsága és kedvező időjárás kísérte. Külön örömünkre szolgált, hogy szombaton több gyalogos zarándokcsoport is érkezett a környékről. Meghívott vendégként részt vett Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője, valamint Héjja Beatrix Lujza OP és Pilger Mónika Míra OP domonkos nővérek Szombathelyről.

Az ünnep Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, előadásával kezdődött. A vasvári igazgató beszédében a magyar domonkos tartomány 800 éves gazdag múltját és kiemelkedő szerepét mutatta be sok érdekes ténnyel és figyelemreméltó meglátással színesítve. A rendtörténelmet a domonkos lelkiség váltotta fel Héjja Lujza OP domonkos nővér tanúságtételében, aki személyes példákkal vázolta a rózsafüzér imádság domonkos jellegét.

A szombat esti ünnepi szentmise főcelebránsa és vendégszónoka Fazakas Márton premontrei apát volt Csornáról. Beszédében feltárta a 900 éves premontrei és a 800 éves domonkos rend hasonlóságát apostoli és máriás lelkiségét tekintve, ami nemcsak a hasonló fehér rendi ruhában, hanem a Szent Ágostontól származó rendi szabályzatban is fellelhető. A rózsafüzérről elmélkedve kiemelte, hogy ez az imádság olyan, mint az erős soproni bor, meg kell érni rá. Szükséges bizonyos élettapasztalat, hogy felfedezzük a szentolvasó értékét. Emellett a máriás imádság elvezet a hit iskolájába is, hiszen Krisztus életének misztériumait szemléljük benne. A szentolvasó értékét az elöljáró abban is látja, hogy az imádság közben az ember Szűz Mária mellett saját édesanyját is oda tudja hívni. Az imádkozó ember  így tud imádkozni égi Édesanyjával. A premontrei apát beszédében többször is felszólította a híveket: Fegyvert a kézbe!

Vasárnap az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kéri Atanáz ciszterci szerzetes volt Zircről. A soproni kötődésű atya is a rózsafüzér erejét hangsúlyozta, amely megmutatkozott Európa történelmében a 16. század során, és amelyre ma is szükség van a jelen egyház nehézségei között. Szűz Mária ma is a sátántipró Asszony, hiszen az egész üdvtörténet egy szüntelen harc, az Isten Országának és a sötétség birodalmának a harca. Ebben a harcban minden embernek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt hőssé kell válnia. Soha nem szabad megtűrni a bűnt az irgalmasságra hivatkozva. Szent Domonkosnak is az imádság volt az egyik lelki fegyvere a szegénység és a prédikálás mellett.

A kétnapos ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere, Juhász Adrienn önkormányzati képviselő és Brummer Krisztián polgármesteri irodavezető is. Istennek legyen hála a közös ünneplés kegyelméért.