Rendtörténeti konferenciák Debrecenben és Kolozsváron

November végén a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan két helyen is rendeztek domonkos témájú tudományos programot: Debrecenben november 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Klasszika-filológia Munkabizottsága, november 27-én pedig Kolozsváron a Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete.

A debreceni tudományos ülés annak a munkacsoportnak a beszámolója volt, amely – a domonkos jubileumra készülve – három éve dolgozik a késő középkori magyar nyelvű Domonkos-kódex latin nyelvű forrásainak feltárásán. Az M. Nagy Ilona vezetésével tevékenykedő csoport rendkívüli munkát végzett: szinte sorról-sorra beazonosította a magyar szöveg latin forrásait, köztük olyan ősnyomtatványokat, amelyek nagyban segítik a kódex keletkezési idejének pontos meghatározását.

A kolozsvári konferencia átfogóbb célt tűzött maga elé: körképet nyújtani a domonkos rendnek a középkori Magyar Királyság – és benne Erdély – vallási, gazdasági és művelődési életében betöltött szerepéről. A konferencián neves anyaországi és erdélyi előadók szerepeltek, a rend Kostecki Andrzej OP vikárius atya köszöntőjével és Deák Viktória Hedvig OP általános főnöknő előadásával képviseltette magát. A programot eredetileg a kolozsvári egykori domonkos – ma ferences – kolostor frissen felújított refektóriumában tervezték megrendezni, a járványügyi helyzet azonban csak online konferenciát tett lehetővé, így az érdeklődők Radu Lupescu kolozsvári régész előadása révén ismerkedhettek meg a középkori magyar domonkos építészet eme kiemelkedő emlékével.

(szöveg és fotó: Dr. Zágorhidi Czigány Balázs)