Közösségi találkozó Mátraverebély Szentkúton

A magyar domonkosok november 19-20. között Mátraverebély Szentkúton tartották meg éves nagygyűlésüket. A járvány miatt nyárról őszre elhalasztott testvéri találkozó lehetőséget adott a közös eszmecserére és a márciusi választókáptalan előkészítésére.

A találkozó alatt ünnepélyes örökfogadalomra és beöltözésre is sor került. A budakeszi világi közösségben 1 nővér kötelezte el magát örökfogadalommal és 3 új tag kezdte meg a noviciátust (újoncidőt) a beöltözés szertartásával. Kostecki Andrzej vikárius az ünnepi szentmise bevezetőjében emlékeztetett arra a legendára, miszerint Szent Domonkos, amikor rendi testvéreit kereste az égben, és nem talált rájuk, az Úr Jézus útmutatására Szűz Mária anyai palástja alatt látta meg őket. A mostani közösségi találkozó is Szűz Mária oltalma alatt valósulhat meg Szentkúton.

Az elöljáró külön köszönetet mondott a világi közösségnek, akik nélkül az idei jubileum év sikerei és örömei nem valósulhattak volna meg. A világi domonkosok imádságos lelkülete és apostoli buzgósága nagy kincset jelent a domonkos család számára. Isten  pedig megáldja a jószándékot és állandóan gyarapítja családját, amelynek most is tanúi lehetünk a beöltözés és fogadalomtétel ünnepségén.

Szabó Bertalan atya homíliáját a szentmise olvasmányai alapján három gondolat köré építette fel. A prédikátor szívből kívánta, hogy minden domonkos testvér, különösen pedig a beöltözésre váró testvérek és a fogadalmas nővér Szent Domonkos útján járva egyrészt le tudják győzni a félelmeket, lelki bajokat, amelyek fenyegetik az emberi életet, másrészt tudjanak folyamatosan dialógusban maradni azokkal, akik megkérdőjelezik életünket és tanúságtételünket, és meggyőzően szólni hozzájuk, végül pedig az élet győzelme, amelyet Jézus Krisztus aratott, mindnyájunk szavában és tettében meg tudjon mutatkozni.

A tanácskozást és az ünnepi szentmisét közös ebéd zárta a Zarándokházban. Isten áldása, Szűz Mária, Rendünk Pártfogója és Szent Domonkos Atyánk közbenjárása kísérje szüntelen a domonkos misszió ügyét Magyarországon.