Jubileumzárás Sopronban

2022. január 6-án, Vízkereszt ünnepén a soproni közösség az egész Renddel együtt ünnepélyesen lezárta a jubileumi évet, amely során Szent Domonkos Rendalapító Atyánk halálának és a Magyar Tartomány alapításának 800. évfordulójára emlékeztünk.

A hálaadó szentmisét, amelyen a rendház közössége együtt ünnepelt dr. Farkas Ciprián polgármesterrel, a városi papsággal és a hívek sokaságával, dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be.

Szentbeszéde elején hálát adott Istennek Szent Domonkos imádságos és apostoli életéért és a soproni domonkos atyáknak pedig az egyházmegyében végzett szolgálatukért. A megyéspüspök többek között Ferenc pápa levelét idézte, amelyet a Szentatya a domonkos rendfőnöknek írt a jubielumi évben. Kiemelte, hogy „a rend mai hivatása arra szól, hogy a megújult igehirdetés élére álljon és korunk emberének szívéhez szóljon és felébressze benne újból a szomjúságot Krisztus országának eljövetele iránt, amely az életszentség, az igazság és a béke országa.” 

A főpásztor szerint ma is nagy szükség van az evangélium továbbadására, mert sokan nem ismerik vagy ellenállnak a krisztusi igazságnak. Az evangélium hirdetése minden keresztény sürgető feladata és közös felelőssége minden körülmények között. Az imádságos lelkület nélkül azonban bármilyen evangélizáció eredménytelen, ahogyan Aquinói Szent Tamás domonkos teológus tanítja, vagyis elsősorban azt kell elmondani, amit átelmélkedtem és nem azt, amit elolvastam.

A megyéspüspök kiemelte, hogy Ferenc pápa levelében Szent Domonkost a kegyelem hirdetőjének nevezte. Elsősroban tehát Isten irgalmát kell hirdetni és Isten szeretét kell felmutatni. A mai igehirdetés fő feladata, hogy eljussunk minden ember szívéhez, mert mindnyájan rászorulunk Isten szeretetére. Fontos, hogy életünkből, szavainkból mások is rádöbbenjenek erre.

Végül András püspök saját szavaival összefoglalta a domonkos karizma jellegét, amely a főpap szerint egy az evangéliumi és világi élet újta közötti lelkület, vagyis egyrészt imádkozó, másrészt apostoli élet, és egyben minden megkeresztelt embernek is az útja lehet. Isten szeretetét egyre jobban megismerve, mindez az apostoli, hitvalló életben mutatkozik meg.

A szentmisét a Te Deum hálaadó és dicsőítő szavai zárták: Téged, Isten, dicsérünk. Az ünnepségről képes beszámolót közölt a Sopron Média és a Magyar Kurír is.

Fotó: Szita Márton