Ars Sacra fesztivál – A domonkos építészet

Az egész napos előadássorozat a 800 éves Domonkos Rend történeti és mai építészetére fókuszált. A napot a Hilton szálloda Dominikánus udvarában gyertyafényes zenei áhítattal zárult.

PROGRAM
Köszöntő
Dragonits Márta az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke
Kostecki Andrzej OP vicarius generalis

Bevezető
Zágorhidi Czigány Balázs: Rövid magyar domonkos rendtörténet
Legeza László: Képes utazás a magyar rendtörténetben

Középkor
Szakács Béla Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A koldulórendi építészet kezdetei a középkori Magyarországon
Radu Lupescu (Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár): A középkori kolozsvári domonkos kolostor kutatása
Takács Ágoston (Budapesti Történeti Múzeum): A Margit-szigeti domonkos apácakolostor kutatástörténete

Újkor
Nemes András (Soproni Múzeum): Középkori domonkos és ferences kolostorok újkori újjéépítése (Vasvár, Keszthely, Sopron)
Veress Ferenc (Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapest): Barokk domonkos templomok művészete
Haris Andrea művészettörténész: A domonkos nővérek kőszegi épületegyüttesének kialakulása

Esettanulmányok napjainkból
A domonkos nővérek budakeszi rendházának tervezése és építése (Magyar Marietta Mirjam OP nővér, Bartók István és Fejérdy Péter építészek)
A domonkos atyák szombathelyi rendházának felújítási és haszosítási tervei (Kostecki Andrzej OP atya, Mátis Barna és Egri Balázs építészek)

Kapcsolat és további információ: ars-sacra@ars-sacra.hu

(forrás: sapientia.hu)