LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN – III. Vasvári Domonkos Nyári Egyetem

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Domonkos Rend által szervezett nyári egyetem, amely a mindennapi életből való kiszakadást, a szellemi és hit beli fejlődést kínálja az érdeklődő fiataloknak. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári egyetem lényegét adó szellemi képzésre nem lehetett panasz: az idén is magas színvonalú előadásokat hallhattak a résztvevők, neves előadóktól. Hasonló jókat lehet elmondani a kényelemről is: a vasvári domonkos kolostorban kialakított infrastruktúra és a zarándokszállás biztosította a szükséges körülményeket.

A nyári egyetem résztvevői az ország több részéből – Budapestről, Sopronból, Debrecenből, Kecskemétről – már vasárnap megérkeztek. A találkozót megtisztelte jelenlétével Kostecki Andrzej tartományi vikárius is. A vasárnap este az ismerkedés és kötetlen a beszélgetés jegyében telt. Így másnap a közös zsolozsma és szentmise illetve reggeli után megkezdődhettek az előadások. Idén Aquinói Szent Tamás jubileumi éve kapcsán az előadások túlnyomó többsége az Angyali Doktorhoz kapcsolódott, a nyári egyetem témájaként meghatározott „Kereszténység és közélet” témakörben.

Elsőként Bejczi Tibor domonkos atya mutatta be Aquinói Szent Tamás szerint értelmezett vallásszabadságot. A Summa Theologiae-ben foglaltak alapján elemezte, a vallásszabadság a határait, mely vallások esetében hogyan kell azt alkalmazni, és mi az egyház, valamint a világi hatalom szerepe és feladata a kívánatos állapot fenntartásában.


Az előadást követően Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője, a kolostorban kialakított múzeumban kalauzolta végig a részvevőket, megismertetve a domonkos rend mozgalmas 800 éves magyarországi történetét.


Délután Paksa Balázs filmkritikus kiváló előadása következett: „Hollywood és a globális tudatipar trendjei” címmel. Az előadó bemutatta a hollywoodi filmipar kialakulását, alakulásának mozgatóit, az érdekek ütközését, a világra gyakorolt hatását – természetesen mindezt katolikus szemmel.


A nap zárásaként Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője fejtette ki meglátásait a felelős, tisztességes, keresztény újságírást illetőlen, valamint ecsetelte a XXI. századi keresztény médiumok előtt álló kihívásokat és nehézségeket.


Másnap – a reggeli zsolozsma és szentmise után – Tokodi László domonkos atya beszélt egy minden korosztályt fenyegető, világméretű, súlyos veszélyről, a pornográfiáról, ami ellen közös fellépésre hívott fel.


A délelőtt másik előaója Pigler Mónika Míra domonkos nővér volt, aki egy rövid bölcselettörténeti áttekintés keretében az igazság filozófiai megközelítéséről beszélt. Közben kitért a jelenkor hamis igazságfelfogásainak előzményeire is, valamint vázolta a helyes módszert is, amelynek gyökerei szintén Aquinói Szent Tamáshoz vezetnek.


Sajnos a rossz időjárás miatt a délutánra tervezett közös labdarúgás elmaradt, azonban mivel a nap utolsó előadója Kuminetz Géza atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora már kora délután megérkezett, így lehetőség nyílt egy kötetlen beszélgetésre. Ugyanis a domonkos nyári egyetem hagyományai közé tartozik, hogy a széles kört érdeklő, nevesebb meghívottak előadásait nyilvánossá teszi és a szomszédos Nagy Gáspár Művelődési Központban rendezi meg. Mind a kisebb körben zajló beszélgetés, mind pedig az előadás a tomista természetjogi keretek alapján értelmezett, valamint ebből megteremteni kívánt közösségről és társadalomról szólt: a jelenleg fennálló viszonyok kritikája mellett elhangzottak a lehetséges alternatívák és „gyógymódok”, valamint mindezek buktatói és megvalósítási modelljei. Az előadásra a város és az intézmények vezetői is eljöttek és több érdeklődő érkezett a környékről és Sopronból is.


A harmadik nap első előadója Innocenzo M. V. Szaniszló domonkos atya, a nagymúltú római Angelicum Domonkos Egyetem professzora volt. Előadásában Aquinói Szent Tamás másik főművére a Summa contra gentiles-re reflektált, bemutatva a szellemi miliőt, amelyben Szt.Tamás műve született. Kiemelte a domonkos egyházdoktor zsenialitását és küzdelmeit, nem csak a muszlim és zsidó filozófiával szemben, hanem azon katolikusokkal szemben is, akik bizalmatlanul kezelték az Angyali Doktor interpretációját a „pogány” filozófus, Arisztotelész tanításairól.


A résztvevők délelőtt rövid kirándulást tettek a Szentkútra, a domonkosok által épített kápolnához, ahová több zarándoklat is vezet. Délután Kőrösiné Merkl Hilda, Szent Domonkos Világi Rendjének elnöke tartott előadást a norvég Sigrid Undset, Nobel- díjjal kitüntetett világi domonkos írónő Sienai Szent Katalinról szóló, magyar nyelven is megjelent regényéről.

A III. Vasvári Domonkos Nyári Egyetem ünnepélyes lezárására az Aquinói Szent Tamás emlékére bemutatott szentmise keretében került sor.

Egy résztvevő