Szent Domonkos főünnepe Sopronban

Augusztus 8-án Szent Domonkos rendalapító Atyánk ünnepére gyűltek össze a soproni rendház tagjai és a világi testvérek a templomi közösség tagjaival együtt.

A szentmise előtt ünnepélyes rózsafüzért imádkoztak a hívek átelmélkedve a rendi lelkiség szemlélődő és apostoli jellegét és hangsúlyozva a rend célját, vagyis a lelkek üdvöségét.

A szentmise főcelebránsa és prédikátora Hidász Ferenc OFM atya, a szombathelyi ferences rendház elöljárója volt. Beszédét személyes élményekkel kezdte arról, hogyan találkozott először domonkos szerzetesekkel. Majd felidézte Szent Ferenc és Szent Domonkos találkozásáról szóló legendát és ábrázolásokat. Gondolatait a két kolduló rend lelki közösségével folytatta kiemelve, hogy a két rendalapító szent az Úrral való mély barátságban élt. Ez a mély közösség köt össze minden krisztushívő embert akár a szerzetesi akár családi életet él.

A testvéri és egyben családias ünneplés az esti zsolozsmával folytatódott a hívekkel együtt, majd az esti rekreáció zárta le a rendházban.

Szent Domonkos Atyánk, könyörögj érettünk!