IEOP 2024 – találkoztak az európai domonkos elöljárók

Április 2-6. között ezúttal Bolognában Szent Domonkos sírjánál került sor az európai dominikai elöljárók éves találkozójára, amelyen Andrzej Kostecki OP magyar vikárius vett részt.

A találkozó egyik témája Szent Domonkos karizmájának fontossága volt a mai Európában. Az előadások, találkozók, beszélgetések során többek között arra keresték a választ, hogy miben áll a domonkosok prédikáció és lelkipásztori szerepvállalás hatékonysága az „új” Európában. Hogyan prédikálunk? Mit kínálunk mi, domonkosok a hozzánk érkező, különböző kultúrákat, ideológiákat és vallásokat képviselő embereknek? Lehetünk-e nyitottak és kreatívak abban, hogy választ találjunk a kortárs „európaiak” kérdéseire? Az egyetem, a média, a plébánia valóban olyan hely-e, ahol olyan emberekkel találkozhatunk, akik kérdéseket tesznek fel és keresik Istent? És hogyan alakítsuk ki ma a domonkos prédikátorok új generációját.