Sopron 350

A domonkosok soproni letelepedésük 350. évfordulóját ünnepelték május 24-én ünnepélyes előadás és hálaadó szentmise keretében. Az ünnepségen részt vett a domonkos testvérek, helyi hívek és városi papság mellett Kőrösiné dr. Merkl Hilda a magyar világi domonkosok közösségének vezetője, Kostecki Andrzej OP vikárius valamint Juhász Adrienn és Filep Márk önkormányzati képviselők.

fotó: Sopron Média, Rombati Péter

Az ünneplés a történelem felidézésével kezdődött, az előadó dr. Zágorhidi Czigány Balázs szavai szerint ugyanis a múlt mindig erőt adhat a jövő építéséhez. Előadásában többek között kifejtette, hogy a magyar provincia Szent Domonkos személyes célját valósította meg, hiszen maga a rendalapító is a rendalapítás ügyeinek befejezése után a kunok között akart téríteni Magyarországon. A rend több boldog tagjai között a vasvári domonkos gyűjtemény vezetője kiemelte Árpádházi Szent Margit személyét, akinek szenttéavatási folyamata női szentként elsőként indult el a domonkos rendben.

A soproni rendház alapítását – Szombathely mellett – Batthányi Erzsébet grófnő indította el rekatolizálása után 1674 május 24-én Szent Domonkos ereklyéinek átvitele ünnepén.  Az alapítás célja a grófnő elgondolása szerint a helyi lelkipásztori munka mellett a magyarnyelvű domonkos hivatások támogatása. A kolostor mai jellegének kiépítése az 1750-es évekig tartott.

fotó: Sopron Média, Rombai Péter

A történelmi előadás követően ünnepi szentmise keretében adtak hálát a domonkos testvérek és hívek a városi papság részvételével. A szentmise főcelebránsa és prédikátora Horváth Imre esperes, városplébános volt. A rend hullámzó történetében Isten megújító kegyelmére terelte figyelmünket.

Szent Domokos lelkiségéből kiemelte a Szentírás tanulmányozását, a szegények szolgálatát és az imádságot. A rendalapítót időtlen szentnek nevezte, mert lelkisége képes megszólítani minden idők emberét. Felvállalni és ma is közel vinni Isten igéjét az emberekhez akár alkalmas akár alkalmatlan – tűzte ki célul beszédében a prédikátor.

fotó: Sopron Média, Rombati Péter

Istennek legyen hála a 350 év minden kegyelméért.

Kérjük továbbra is Isten áldását a domonkos rend soproni közösségének életére és szolgálatára.

A Sopron Média tudosítása az eseményről ITT.