Szent Domonkos Világi Rendjének országos találkozója Budapesten

Május 18-án szombaton került sor a világi domonkosok országos találkozójára Budapesten a Rózsafüzér Királynője, korábbi domonkos templomban. Az ország távoli részeiből Pécsről, Debrecenből és Sopronból, Hódmezővásárhelyről Székesfehérvárról, Isaszegről, Emődről Budapestről és Budakesziről is érkeztek testvérek a találkozóra.

A program a délelőtti zsolozsma elimádkozásával kezdődött. A szentmise előtt köszöntöttük kedves „házigazdánkat” Nagy Károly atyát, közelgő aranymiséje alkalmából, Isten áldását és a Szentlélek ajándékait kérve életére és szolgálatára. Ezt követően 10 órától Jean-Yves Brachet OP atya a világi domonkosok promotora mutatott be szentmisét a közösségnek.

A prédikációjában Krisztus követésére szóló személyes meghívásunkról, valamint Pünkösd közelgő ünnepéről, a Szentlélek működéséről beszélt. Kiemelte, hogy a Szentlélek segít abban, hogy hitünk élet legyen, az igazságot kell szolgálnunk s hirdetnünk, de tudatában kell lennünk, hogy csak a Lélek vezethet bennünket a teljes igazságra. Krisztus személyesen akar üdvözíteni mindenkit, de közöség nélkül ez nem lehetséges, az Egyházban, testvéri közösségben kell Őt követnünk. Kiemelte, hogy a Szentlélek abban is segít, hogy a közösségben tanúságot tegyünk róla. A prédikálásunk nem magánügy, hanem közös ügyünk, az Egyházban van prédikálásunk forrása. Csak együtt tudjuk teljesíteni a meghívást: „Jöjj, és kövess engem!”

Szent Domonkos Rendje, a Prédikáló Rend 2024-ben emlékezik az „Angyali doktor”, Aquinói Szent Tamás születésének 800., halálának 750. és szentté avatásának 700. évfordulójára.

Ezért a szentmise után Jean-Yves atya előadást tartott A gondviselés Aquinói Szent Tamás teológiájában címmel. Hangsúlyozta, hogy Krisztus mindig segít, vezet minket és jobban tudja mire van szükségünk, mint mi magunk. Az okos ember tudja hová igyekszik, merre tart, célja világos: az örök élet elérésére törekszik.

Szent Tamás részletesen ír az okosságról, annak jellemzőiről. Mi teszi az embert okossá? Minden, ami jó a teremtményekben, Istentől származik. A teremtett emberben van egy alapvető orientáció Isten felé. Isten minden dologról gondoskodik, mindent lát, Ő adja a kegyelmet a hithez, az igazság hirdetéséhez és a cselekvéshez. Isten nem a múlt, a jelen és a jövő dimenzióiban lát, bár tudja, hogyan cselekszik az ember, szabad akaratunkat nem befolyásolja, nem korlátozza. Szabadon dönthetünk, de döntenünk kell. Fontos, hogy cselekedeteinkben az Ő akaratát kövessük. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Az utat azonban nekünk kell megtalálnunk, Istent és embertársainkat szeretve. Az öröm és a békesség jelzik, hogy jó úton járunk.

Az előadást agapé és kötetlen beszélgetés követte a plébánia közösségi termében.

A következő országos találkozóra 2024. szeptember 14-én kerül majd sor Pécsen.

Dr. Lipp Mónika Mária