Attila atya

A soproni domonkos templom rózsafüzér társulatának vendége volt április 2-án este Benkó Attila felvidékről származó atya, a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium templomigazgatója.

A közös rózsafüzér imádság után az Irgalmasság ünnepének vigília szentmiséjén már Ő volt az ünnepi szónok.
Prédikációjában az Evangéliumhoz kapcsolódóan arról elmélkedett, hogy Jézus sebeit látva tanulhatjuk meg, hogy mi az irgalom. Szent Bonaventura mondja, hogy szent sebeid a mi menedékünk. Milyen sokszor mondjuk mi is, szent sebeidbe rejts el minket Istenem, azért mondjuk ezt, mert itt van bűneink bocsánata, Isten kimondhatatlan irgalma.

János Evangéliumában ez az utolsó kép, az átlyuggatott testű Isten Fia. Ezzel azt akarja nekünk mondani az apostol, hogy van bocsánat a bűnre. A Húsvéti időhöz nemcsak az öröm és ujjongás tartozik, hanem a bűnbánat, bűnbocsánat. A szentgyónásban mi bocsánatot kapunk, tehát bennünk is bennünk van Isten irgalma, ezért nekünk is képesnek kell lennünk arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Ezt az irgalmat kell most szétosztanunk családtagjainknak, szomszédainknak, a körülöttünk élőknek ezen a szép napon, amikor 11 éve ezen a napon hunyta le szemeit szent II. János Pál pápa, aki egész életében hirdette az irgalmasságot és meghirdette az Irgalmasság ünnepét.

A szent sebeket szemlélve érthetjük meg azt, hogy megbocsátani elsősorban magunknak, majd másnak az nem egy teendő a sok közül, hanem ez a mi életünk, üdvösségünk. A mi dolgunk: megbocsátani és a bocsánatot elfogadni, mert Isten Krisztusban megbocsátott nekünk. Ez a bocsánat számunkra már készen van, nem kell mást tenni, csak kérni Istentől. Ferenc pápa azt mondta, hogy Isten neve Irgalmasság. Ezért a szónok kéri, hogy Isten irgalmasságát osszuk szét, Jézus kérésével zárva prédikációját: Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok is irgalmas. Amen.

A szentmise után újabb tagfelvétel következett a Rózsafüzér Társulatban, majd Benkó Attila atya személyes tanúságtétele, amiben számunkra is bemutatta, hogy az Ő életének eseményein keresztül milyen módon nyilvánult meg Isten irgalmas szeretete.
A társulati összejövetelt jó hangulatú agapé zárta.

A beszámolót írta és a fotókat készítette:
Patocskainé Kati világi domonkos