Szent László búcsú

Szent Domonkos rendje 800 éves fennállása jubileuma alkalmából két napos ünnepi rendezvényre került sor a debreceni Szent László Domonkos plébánián 2016. június 25-én és 26-án. Az esemény első napja a templomhoz közeli Bem téren zajlott, mintegy emlékezve arra, hogy a domonkos atyák 1943 és 1945 között az ünnepi körmeneteiket e téren tartották. 2012-ben, a domonkosok letelepedésének 70. évfordulója évében ismét itt vonult az úrnapi körmenet.

A sokszínű ünnepség kezdetén Dánielfi Gergely, az Ady Endre Gimnázium végzős tanulója dalokat énekelt, majd az ünnepi köszöntők során dr. Mazsu János önkormányzati képviselő szólalt fel először, aki mint történész, arról beszélt, hogy Szent László alakja mit jelentett számára élete és tanulmányai különböző szakaszaiban. Dr. Velkey Ferenc képviselő-testületi elnök kiemelte annak jelentőségét, hogy a köz-térre, a közösséghez, a város lakóihoz ki tudunk menni, s megmutatni, hogy a domonkosok és a plébánia hogyan tud hozzájárulni a város sokarcúságához. Ezek után a debreceni Helyőrségi Zenekar műsorát hallgattuk meg, aki szintén védőszentjükként tisztelik Szent Lászlót. Majd az Ady Endre Gimnázium diákjainak műsora következett, aki domonkos szentekhez és Szent Lászlóhoz kapcsolódó műveket mutattak be, művészeti vezetőjük Várhalmi Ilona.

Szent László apostoli királyt és Szent Domonkos rendalapítót Jézus jósága érintette meg.

A 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Barna Máté OP vikárius volt, aki Szent László apostoli király és Szent Domonkos rendalapító alakját idézve a kettejük közti közös pontokat kereste. A király személye mögött politika van, s így nem igen emelkedhet az evangélium magasába. De Szent László nemcsak király: ő jóságos, emberséges király volt, akit megérintett az evangélium és Jézus jósága: Jézus jósága miatt tudott jó király lenni. Szent Domonkos az eretnekségekkel teli 13. században elindult, hogy prédikáljon a jó Isten jóságának megnyilvánulásáról jó emberekkel jó világban. Istennek az emberrel kötött új szövetségében az Isten s az ember elválaszthatatlan. Isten merte felvállalni az embert, bennünk pedig meg kell valósulni annak, amit az emberré lett Jézus megélt. Istenkapcsolatunk következménye a misszió, a tanúságtétel. A szentek azért csodálatosak, mert bennük megvalósult a krisztusi ember. A mi legfőbb feladatunk is az, hogy Krisztus áradjon, sugározzon ki belőlünk.

A szentmise után a Debreceni Népi Együttes műsorát tekintettük meg, aki a Wass Albert: Tizenhárom almafa c. műve alapján készült táncjáték egy részét mutatták be, majd rövid táncházra hívták a résztvevőket.

A szombati rendezvény a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft és a Debreceni Művelődési Központ segítségével jött létre.

Szent László is folytatta István örökségét, nekünk is tovább kell adni hitünket.

Június 26-án, vasárnap a Szent László-templom búcsúi szentmiséjén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök volt a főcelebráns. Ünnepi beszédében Szent II. János Pál pápát idézve arról beszélt, hogy a szentek nem azt várják, hogy tapsoljunk nekik, hanem azt, hogy kövessük őket. Szent László példája arra tanít, hogy szeressük, akit ő szeretett, és adjuk oda életünket annak, akinek ő is odaadta azt. Szent László kora és élete sem volt mentes a problémáktól, mint ahogy e földi élet mindig is telve lesz problémákkal. Jézus arra tanított, hogy vegyük fel keresztünket mindennap. S ezt viselni úgy tudjuk, ha szeretetkapcsolatban vagyunk Istennel. Mi nem erényeinket számolgatjuk, hanem a természetünkből kell fakadnia keresztény létünknek. Szent László király folytatta István örökségét. Ez arra figyelmeztet, hogy nekünk is tovább kell adnunk hitünket, s azt példázza, hogy mi hogyan éljük meg kereszténységünket, a másokért való létezést: merjük átadni magunkat a szeretet szolgálatára.

A szentmise végeztével – a templom hagyománya szerint – a templomudvaron található, Tyll Aran szobrász művésznő által készített Szent László-szobornál imádkozott püspök atya a szent közbenjáró segítségét kérve, majd megkoszorúzta a szobrot.

Havas Lászlóné

Forrás: http://www.dnyem.hu/index.php/homepage/item/1207-unnepi-bucsui-esemenyekkel-unnepelt-a-debreceni-szent-laszlo-domonkos-plebania-templomkozossege?

Képek az albumokban!