A 800 éves Domonkosokról a 120 éves Svetitsben

domirsvet

Két ünneplő debreceni közösség, a Szent László Domonkos Plébánia és a Svetits Gimnázium közös rendezésében „Domonkosok a magyar irodalomban” címmel irodalmi délutánra került sor 2016. szeptember 22-én, az Ars Sacra fesztivál jegyében, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban.

Némethné Székely Julianna, a Svetits Gimnázium igazgatóhelyettese megnyitójában Péter első levelét idézte: "Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek! "(1Pt 4,10). A mai nap azért jöttünk össze – folytatta az igazgatóhelyettes –, hogy ünnepeljük azt, hogy Isten kegyelmét sikerült továbbadni az embereknek. Hiszen a domonkosok 800 éve különböző csatornákon keresztül próbálják mindenkihez eljuttatni Isten végtelen jóságának hírét és ehhez a munkához csatlakozott 120 évvel ezelőtt a Svetits Intézet is Debrecenben.

A mai délutánra ideálisabb helyszínt nem tudtunk volna választani az előadásoknak, mint egy katolikus iskola, hiszen a nap témája a „Domonkosok a magyar irodalomban” – folytatta az igazgatóhelyettes. Hiszem azt, hogy az irodalom is lehet Isten kegyelmének csatornája, ahol egy-egy példán, főszereplőn keresztül mi magunk is rengeteget tanulhatunk, és válaszokat kaphatunk életünk nagy kérdéseire. Kívánom, hogy a mai délután is egy ilyen alkalom legyen, Isten hozott mindenkit és kegyelemteljes töltekezést kívánok! – fejezte be Némethné Székely Julianna megnyitó gondolatait.

Ezután Papp Márta, a Tóth Árpád Gimnázium nyugdíjas tanára Kodolányi János: Boldog Margit c. regénye alapján mutatta be Szent Margit életáldozatát, akit apja, IV. Béla a tatárjárás idején, még megszületése előtt, Istennek szentelt engesztelő áldozatul a haza megmentésére, s akit három éves korában a Domonkos-rendi apácák kolostorában helyezett el. Margit élete sok szenvedéssel, megpróbáltatással volt tele, sem kolostori elöljárói, sem szülei, sem társai, a nővérek nem értették magatartását, szilárd kitartását az Istennek szentelt élet útján. Az 1937-ben kiadott regény forrásairól, létrejöttének finnországi vonatkozásairól is hallhattunk az előadásban, s arról hogy a középkori eszméket vizsgáló regény archaizáló nyelvezete ellenére ma is élvezetes olvasmány.

Tokodi László O.P. (Szent László Plébánia) „A nő szeme és a férfi ösztöne egy szerzetes életében – kísértésteológia Gárdonyi Géza szerint” címmel az Isten rabjai c. műben szereplő Ábris testvér és Jancsi alakját vizsgálta. Az író maga a kolostori életnek az emberre tett hatását kívánta bemutatni – említette az előadó, aki kitért a regény forrásaira, főleg az író magánéletéből vett részletekre, majd azt elemezte, hogy mennyiben különbözik Gárdonyi Géza reinkarnációban való hite és a Katolikus Egyház felfogása az anyagi világgal, a testiséggel, a kísértéssel kapcsolatban. Gárdonyi értelmezésében a kísértés nem bűnre való csábítást, hanem a testiséghez, illetve az anyagvilághoz való vonzódást jelenti csupán.

Erdős István, a Svetits Gimnázium tanára „Julianus barát útja: fabula és história” címmel Kodolányi Julianus barát c. regényével és a történeti tényekkel foglalkozott. Ki is volt Julianus barát? – tette fel a kérdést az előadó: kitalált alak, hittérítő, tudós, kém vagy hazafi? E kérdések elemzése után a regény hiteles forrásairól hallhattunk, majd arról, hogy egyéb források híján a szerző hogyan építette bele regényébe saját élettörténete mozzanatait. Végül az ünneplő Domonkos-rend tiszteletére felolvasott szép részleteket hallhattunk a regényből Szent Domonkosról és más szentekről.

A programot színessé tette Bordás Anna, a Svetits Gimnázium tanulója, aki Sík Sándor: Himnusz Szent Margitról c. versét és a Pary-kódexben lejegyzett első Mária-énekünket tolmácsolta, valamint Varga Anna, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Egyházzenei Tanszéke hallgatója, aki egy vajdasági Szent Margit-himnuszt és moldvai népdalokat adott elő.

Havas Lászlóné

(Forrás: dnyem.hu)