Rózsafüzér Királynőjének tiszteletére

rzsf2Aquinói Szent Tamás (+1274)

Az angyali üdvözletről

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.“ (Lk  1,28-29) Ez az üdvözlet három dolgot foglal magában.  Az angyal mondja: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között.“ Erzsébet, Keresztelő János anyja mondja: „Áldott méhednek gyümölcse.“ (Lk 1,42) Az Egyház hozzáteszi: „Mária“. Mert az angyal nem mondja: „Mária“, hanem „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes.“ És ez a név, Mária, illik az angyal szavaihoz, ahogy majd ki fog derülni.

Először is azt kell figyelembe venni, hogy régtől fogva nagy dolog volt, ha angyalok jelentek meg az embereknek; és ha az emberek figyelmet szenteltek nekik, azt nagyon dicséretesnek tartották. Ezért írták Ábrahám dicséretére, hogy angyalokat látott vendégül, és figyelmet szentelt nekik. De hogy egy angyal szentel figyelmet az embernek, azt még sosem lehetett hallani, csak amióta az angyal a boldogságos Szüzet köszöntötte, és tiszteletteljesen mondta: „Üdvözlégy!“

Mária kegyelemmel teljes volt a léleknek a testre gyakorolt befolyása miatt. Hiszen már az nagy dolog a szentekben, hogy annyi kegyelemmel rendelkeznek, hogy az megszenteli a lelket; de a boldogságos Szűz lelkét annyira eltöltötte a kegyelem, hogy túláradt belőle a testbe, és emiatt foganhatta az Isten Fiát. Ezért mondja Szent Viktori Hugó: “Mert szívében a Szentlélek szeretete egyedi módon égett, oly csodálatos dolgot vitt véghez, hogy belőle születhetett az Istenember: Mert a gyermek, akit vár, a Szentlélektől van.” (v.ö. Mt 1,20)

Mária kegyelemmel teljes a kegyelemnek minden emberre való kiáradása miatt. Tudniillik minden szent számára magasztos, ha annyi kegyelmet birtokol, hogy elég saját üdvösségéhez; de még magasztosabb lenne, ha oly sok kegyelemmel rendelkezne, hogy az sok ember üdvösségére elegendő lenne. A legmagasztosabb viszont az lenne, ha az ember a kegyelmet olyan mértékben birtokolná, hogy a világ minden emberének üdvösségére elégséges volna. Ez vonatkozik Krisztusra és a boldogságos Szűzre. Mert minden veszélyben elérheted az üdvösséget a dicsőséges Szűz által. Ezért mondják: “Ezernyi pajzs függ rajta” (Én 4,4), azaz a veszélyek elleni orvosság. Továbbá minden erénygyakorlatban segítségedre van. Ezért mondja saját maga: “Bennem van minden remény az életre és erényre.” (Sir 24,25 Vulg.) Tehát kegyelemmel teljes és felülmúlja az angyalokat a kegyelem teljességében. Ezért nevezik találóan Máriának, ami azt jelenti: az önmagában Megvilágosodott.” “Eltölti lelkedet fényességgel.” (Iz 58,11 Vulg.), és lámpás leszel másoknak, méghozzá az egész világnak; emiatt hasonlítanak a naphoz és a holdhoz.

A kijelentés “Az Úr van teveled” a legtalálóbb szó, amit mondhatnak neki. Az angyal a boldogságos Szüzet méltósága miatt tisztelte, mert ő az Úr anyja és ezért egyben Úrnő is. Ezért illik hozzá a Mária név, amely a sziriai nyelvben úrnőt jelent.

Felülmúlja az angyalokat a tisztaságban is. A boldogságos Szűz nemcsak önmagában volt tiszta, hanem lehetővé tette a tisztaságot másoknak is. Ő maga volt a legnagyobb mértékben tiszta, ami a vétket is illeti, mert nem esett sem az áteredő, sem halálos vagy bocsánatos bűnbe. Továbbá az angyalok felett áll a büntetés és az átok alóli mentessége miatt. Ezt jelenti: „áldott vagy te az asszonyok között”, mert egymaga ellenállt az átoknak, áldást hozott, és az Éden kapuját megnyitotta. Ezért illik hozzá a Mária név, amely a „tenger csillagát” jelenti; hiszen, ahogyan az éjszakai csillag a hajóst a kikötőbe vezeti, úgy vezeti Mária a keresztényeket a dicsőségbe.