Szentmise domonkos rítus szerint

Vincenzo M. Nuara O.P. domonkosrendi atya Magyarországon tett látogatása során szentmisét mutatott be domonkos rítusban szeptember 9-én Budapesten a belvárosi Szent Mihály templomban. A templomot, ahol jelenleg az Angolkisasszonyok élnek, 1784-ig a domonkosok használták , amikor II. József feloszlatta a rendet.

Vincenzo atya 1986-ban lépett be a rendbe Milánóban. 1991-ben szentelték pappá. 2009 óta az Ecclesia Dei szentszéki kongregációban teljesít szolgálatot.

A domonkos mise Humbertus-féle változata, kisebb változtatásokkal a domonkos rend mise-rítusa maradt a II. Vatikáni Zsinatig, amikor is, a Rítusok Szent Kongregációjának egy leiratával, a rend 1969. június 2-án átvette a zsinat utáni római rítust. Ez a határozat engedélyezte a régebbi rítus használatát a provinciálisok vagy a generális engedélyéhez kötve, így használata folytatódott egyes testvérek esetében, mind egyéni, mind pedig nyilvános misékben. XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum kezdetű motu proprio-ja (2007. július 7), amelyet az Ecclesia Dei Pápai Bizottság Universae Ecclesiae c. dokumentuma bővebben magyarázott (2011. május 13, 34-es pont), domonkos papok használhatják mindenféle megkötés és külön engedély nélkül a hagyományos domonkos rítust a nép részvétele nélkül bemutatott misékben, a néppel bemutatott szentmisében pedig a helyi elöljáró engedélyével.

(forrás: domonkos nővérek)

)