Január 15. Capillas Szent Ferenc OP és az első kínai vértanúk emléknapja

Capillas Szent Ferenc (domonkos testvér, áldozópap), Sanz Szent Péter (domonkos testvér, püspök), Serrano Szent Ferenc (domonkos testvér, püspök), Royo Szent Joakim (domonkos testvér, áldozópap), Alcober Szent János (domonkos testvér, áldozópap), Diaz Szent Ferenc (domonkos testvér, áldozópap) kínai vértanúk

Capillas Ferenc volt az első vértanú Kínában. 1607-ben született Spanyolországban. Először a Fülöp-szigeteken volt misszionárius. 1642-ben érkezett Kínába, ahová már régóta vágyott. 1644-ben azonban Kínában a Ming dinasztiát a tatár Mandzsu dinasztia követte, amely ellenséges volt a keresztényekkel szemben. Hamarosan megindult az üldözés. Ferencet 1647 decemberében elfogták, hosszas kínzások után börtönbe vetették, aztán halálra ítélték, és 1648. január 15-én kivégezték. Szent X. Piusz pápa 1909. május 2-án boldoggá, II. János Pál pápa 2000- ben szentté avatta százhúsz kínai vértanúval (többek között az ugyanezen a napon ünnepelt domonkosokkal) együtt.

Sanz Szent Péter szintén spanyol származású, az üldözés idején rejtekhelyét elhagyva önként feladta magát, hogy a híveket megkímélje a további zaklatásoktól. 1747. május 26-án végezték ki. XIII. Leó pápa avatta boldoggá 1893. január 6-án.

Serrano Ferencet négy domonkos társával együtt fogták el 1746 decemberében. Kétévi fogság után, 1748. október 28-án hajtották végre rajta a halálos ítéletet. Vele egy napon végezték ki a szintén spanyol származású misszionáriusokat, Royo Szent Joakimot, Alcober Szent Jánost és Diaz Szent Ferencet.

Könyörögjünk

Istenünk, aki a szent vértanúknak Capillas Szent Ferencnek és társainak neved iránti szeretettel teljes életet és hatalmas erőt adtál a hit hirdetésében, add, hogy közbenjárásukra neved elterjedjen azokon a földeken, ahol hirdették az evangéliumot és add, hogy rendületlenül éljünk abban a hitben, amelyet vérükkel megpecsételtek. Krisztus, a mi Urunk által.