Január 28. Aquinói Szent Tamás (domonkos testvér, áldozópap, egyháztanító)

Tamás az itáliai Roccasecca várában született 1225-ben. A montecassinói bencés monostorban tanult, később a nápolyi egyetemen megismerte a Prédikátorok nemrég alapított rendjét, amelynek 1244-ben tagja lett családja élénk tiltakozása ellenére.

Korának akkori fontosabb tanulmányi központjaiban tanult, Kölnben Nagy Szent Albert tanítványa volt. Harmincegy évesen lett a teológia magisztere Párizsban. További élete a teológia tanításával, prédikálással és írással telt. Műveit ma is a katolikus teológia legfontosabb alkotásai között tartjuk számon.

Tamás egész életében kitűnt tisztaságával, valamint a szerzetesi fegyelemben tanúsított hűségével. A Rend sajátos feladata, azaz Isten Igéjének önkéntes szegénységben való szolgálata az ő életében a folyamatos teológiai munka formájában valósult meg: szorgalmasan kutatta az igazságot, szeretettel szemlélte, és továbbadta másoknak. Így minden erejét az igazság szolgálatába állította: állandóan vágyott az igazság befogadására, bárhonnan is jött, és mindig lelkesen meg akarta osztani azt másokkal. A szent tudomány kiváló mestere és az evangéliumi igazság kegyelemmel teli hirdetője volt, miközben kitűnt alázatosságával és kedvességével. Isteni és emberi bölcsességben gazdag tanítása példaszerűen mutatja meg az isteni kinyilatkoztatás és az emberi értelem között fennálló benső, nagyon szoros összefüggést.

Tamás nagy áhítattal ragaszkodott Krisztushoz, Üdvözítőjéhez. Különösen a kereszthalál és az Eucharisztia misztériumában mélyedt el, amit liturgikus szerzeményeivel is magasztalt (például az úrnapi zsolozsma, szekvencia és más imádságok). Az Istenszülő Szűz Máriát gyermeki tisztelettel szerette.

A fossanovai ciszterci monostorban halt meg 1274. március 7-én, útban a lyoni zsinatra, ahová a pápa hívta.

XXII. János pápa 1323. július 18-án szentté avatta. Szent V. Piusz pápa 1567. április 11-én a latin egyház ötödik egyháztanítójává nyilvánította. XIII. Leó 1880. augusztus 4-én minden katolikus egyetem és iskola pártfogójává tette. Ünnepét, a megújított liturgia szempontjait figyelembe véve, január 28-án tartjuk, testét Toulouse-ban 1369-ben e napon helyezték el a domonkos templomban.

(forrás: világi domonkosok)

Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.