Február 7. Megemlékezés az elhunyt szülők halálának évfordulójáról

Ma azokra a szüleinkre emlékezünk, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából és a béke álmát alusszák. Ezen az úton fejezi ki domonkos családunk irántuk érzett szeretetét és kapcsolódik össze életükben és haláluk után azokkal, akik Krisztusban újjászültek minket, gyakran követésére neveltek és neki ajánlottak minket.

Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy tiszteljük apánka és anyánkat. Könyörülj meg kegyesen elhunyt szüleink lelkén, add meg nekik bűneik bocsánatát, hogy meglássanak téged az örök világosságban.