Február 12. Orleans-i Boldog Regináld (domonkos testvér, áldozópap)

Regináld 1180 körül született az orleans-i egyházmegyében, Franciaországban. Jogi doktor lett, a párizsi egyetemen tanított, és a Saint-Aignan káptalan kanonokja volt. Az orleans-i püspököt kísérve, Rómán keresztül akart a Szentföldre utazni. Rómában kapcsolatba került Hugolin bíborossal (a későbbi IX. Gergely pápával) és rajta keresztül Szent Domonkossal.

Az evangéliumi szegénység üzenete, amelyet a Prédikátorok új Rendje annyira radikálisan valósított meg, nagy hatással volt Regináldra. Korának vallási problémáira nyitott emberként, megérezte az ellentmondást kifinomult életstílusa és a IV. Lateráni Zsinat megújulásra szólító felhívása között. Rómában hirtelen megbetegedett; Szent Domonkos személyes látogatása, végül pedig a Szűzanya csodás megjelenése (aki megmutatta neki a Rend teljes ruházatát) legyőzött benne minden ellenállást. Regináld megígérte, hogy amikor visszatér a Szentföldről, belép a Rendbe. Így is tett.

1218 decemberében Szent Domonkos Bolognába küldte mint helyettesét. Az egyetemi városban ékesszólásával és személyes varázsával sok diákot és tanárt vonzott a Rendbe. 1219-ben Domonkos Párizsba küldte, hogy az ottani Szent Jakab kolostor életét lendítse fel. Itt is olyan hatékonyan működött, mint előzőleg Bolognában. Regináld Párizsban halt meg, 1220. február 12-én. A NotreDame-des-Champs templomban temették el. IX. Piusz pápa hagyta jóvá tiszteletét 1875. július 8-án.

Istenünk, te Boldog Regináld áldozópapnak megadtad , hogy az Irgalmasság Anyjának segítségével az evangéliumi szegénység útján járjon és vezessen másokat. Közbenjárására irányítsd lépteinke törvényed szerint, hogy nyílt szívvel fussuk meg dicső végzédeid útját. 

(forrás: világi domonkosok)