Jacek Górski atya régi/új házfőnök

Jacek Górski atya már többször (2000-2009) szolgálta házfőnökként a debreceni rendház testvéreit, és most egy kétszer 3 éves mandátum után (2013-2019) a rendfőnök engedélyével 2019. július 31-i beiktatása óta újra házfőnök, azaz még három évig töltheti be e szolgálatot. A beiktatásra a déli imaóra után került sor, amikor is Jacek atya Andrzej Kostecki O.P. tartományi vikárius előtt elmondta a hitvallást, és ezzel elfoglalta elöljárói hivatalát. Jacek atya, aki lengyel származású domonkos, 1993-ban érkezett Magyarországra, és azóta nagy lelkesedéssel tesz tanúságot Krisztusról a magyar híveknek! Imádkozzunk érte!