Domonkos Családi Nap Budatétényen

2021. május 15-én szombaton a Szent Domonkos Családja közös ünneplésre gyűlt össze Budatétényben a Szent Arnold lelkigyakorlatos házban. A Jubileumi év során ez volt az első alkalom, amikor nagyobb számban találkozhattak a testvérek, nővérek és a világi közösség tagjai. A családi napon közösen adtunk hálát Istennek a magyar domonkos közössége 800 éves gazdag múltjáért kérve a Gondviselés további kegyelmét az Evangélium méltó hirdetéséhez.

Habár az eredeti terv szerint egy fesztivál keretében jöttünk volna össze Makkosmárián a rendi mester részvételével, ezt a tervet a járványhelyzet módosította, de nem törölte el végleg. A hosszú távollét a közösségben már nagy vágyat ébresztett a személyes találkozásra, amely Isten kegyelméből a jubileumi bizottság szervezésének köszönhetően minden résztvevő nagy örömére meg is valósulhatott.
A hálaadás mellett a viszontlátás öröme töltötte be az egész napos találkozót. A vikariátus testvérei már előző nap este összejöttek Sopronból, Debrecenből és Szentendréről, hogy a találkozó helyét imádsággal és jelenlétükkel előkészítsék. Másnap, szombat délelőtt dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész és múzeumigazgató a magyar domonkos tartomány történetének érdekességeibe vezette be a közösséget. Előadásában felmutatta, hogy a középkori magyar tartomány nagy hírnévnek örvendett és a rend mindig is sokszor meglepően kreatív módon törekedett a tartomány visszaállítására a történelem nagy viharainak pusztításai után. Tisztán láthatók nemcsak a történelmi csapások nyomai, hanem a feltámadás jelei is a magyar közösség sorsán, amelyben a külföldi testvérek lelkes segítsége is mindig nagy szerepet játszott.


A nap középpontján, délben már a Domonkos Család minden tagja együtt ünnepelhetett a közös hálaadó szentmisén, amelyen dr. Deák Hedvig OP elöljáró vezetésével a Budakeszi nővérek egy csoportja és az egész országból érkezett világi testvérek is részt vettek. A szentmise főcelebránsa és szónoka P. Berhidai Piusz ferences tartományfőnök OFM volt. Szentbeszédében kiemelte a ferences és domonkos barátságot és lelki közelséget. Lelkesen hangsúlyozta azt az evangéliumi alapot, amelyre minden időben bátran lehet építeni életet és közösséget. Az Isten élő valósága vonz minket az Evangéliumban, amely által Jézus megszólít és tovább vezet a hit útján. A szentmise után a találkozó közös ebéddel, rekreációval folytatódott, majd Kőrösiné Dr. Merkl Hilda a Domonkos Világi Közösség vezetője és dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész vette át a szót bemutatva a jubileum évben előttünk álló terveket.

Ahol a testvérek együtt dicsőítik Istent, ott áldást oszt az Úr. Ebben a hitben zárult a találkozó a kápolnában, ahol Szent Domonkos életét, lelkiségét elmélkedtük át a rózsafüzér örvendetes titkainak fényében. Fényes nap, Úr adta ékes nap! – énekeltük szívből a szentmisén, mert ismét megtapasztaltuk Isten szeretetének csodáit közösségünk számára húsvéti idő lélekemelő napjaiban. Minden korlátozás és szabályozás ellenére elmondhattuk, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, ha bizalommal és lelkesen együtt dolgoznak a kegyelemmel az egyház közösségében a lelkek javára. A következő jubileumi program a központi hálaadó szentmise lesz június 13-án, Budapesten a Mátyás templomban, amelyet másnap június 14-én a rendtörténeti konferencia követ a Szent István Akadémián.