Ince atya Rómából

Ince Szaniszló testvérünk tartotta a november hó végi magyar szentmisét Rómában, írja az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió Értesítője. Ince atya jelenleg Rendünk egyetemén, az Angelicumon tanít morálteológiát, és intenzíven részt vesz a római magyar közösség[…]

Ajándék

Évközi 32. vasárnap, november 11. 1Kir 17,10-16 * Zsid 9,24-28 * Mk 12,38-44 A mai szentmise olvasmányaiban, ugyanúgy, mint egész igehirdetésében, az Egyház elsősorban Krisztusra irányítja figyelmünket. Ő a mindenség központja, általa és benne teremtetett[…]

Domonkos halottak napja

Rendünk, mint a keresztény nép része, amely Istenhez tart a neki juttatott apostoli feladat betöltésével, a tegnapi  rendi mindenszentek ünnepe után, akik már együtt örvendeznek Krisztus teljes dicsőségében, ma azokért imádkozik, akik előttünk jártak a[…]

Domonkos mindenszentek ünnepe

A testvérek hűségesen ápolják azoknak emlékét, akik Szent Domonkos családjában előttünk jártak és “magatartásukkal példát, közösségükkel társaságot és közbenjárásukkal támogatást” nyújtanak nekik (Lumen gentium 51.). Tetteiket és tanításukat tartsák szem előtt és terjesszék. Az elhunyt[…]

Rózsafüzér Királynője búcsú 2018

A hagyományhoz híven október első hétvégéjén Szűz Máriát, mint a Rózsafüzér Királynőjét köszöntöttük soproni templomunkban. Kétnapos búcsúnk ünnepélyes és imádságos hangulatban telt. Mindkét napon velünk imádkozott Kostecki Andrzej OP tartományi vikárius Szentendréről. Szombat este a[…]