Húsvét 2021

Feltámadtam és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (Zsolt 138,18. 5-6)   Az elhengerített kő, az üres sír és az összehajtott leplek Jézus feltámadásának első jelei. Isten nem hagy bennünket a[…]

Élő Egyház Debrecenben

Az MTV Élő Egyház című vallási műsora riportot készített a debreceni testvérekkel. A tudósítás beszámol a gazdag plébániai élet mellett a jubileumi évben meghirdetett novellaíró pályázatról is, amelynek témája a domonkos lelkiség egyik lényegi pontját érinti:[…]

52 hét 52 impulzus

Rendünk jubileumi évében, amely 2021. január 6-án, Vízkereszt ünnepén kezdődött el, Szent Domonkos halálának és a Magyar Tartomány alapításának 800 éves évfordulóját hirdetve, egy, az egész évet átölelő projekt indul útnak 52 hét, 52 impulzus[…]

Domonkosok a BonumTV-ben

Szent Margit ünnepén Szent Domonkos halálának és a Magyar Domonkos Tartomány megalapításának 800 éves jubileuma alkalmából a BonumTV tematikus napot szentelt a Domonkos Család bemutatásának. A délelőtti beszélgetésekből megismerhetjük a domonkos lelkiséget és a Rend[…]

Jubileum 2021

Szent Domonkos Rendalapító atyánk halálának és a Magyar Domonkos Tartomány alapításának 800. évfordulója alkalmából Rendünk és Vikariátusunk jubileumi évet hirdetett meg, hogy hálát adjunk Istennek hűségéért, amellyel megtartotta a Prédikátorok Rendjének tagjait Krisztus evangéliumának szolgálatában[…]

Jozef testvér

Október hónapban a magyar domonkos közösség új testvérrel gazdagodott. Jozef Zummer testvér Kassáról érkezett Sopronba. A felvidéki származású testvér 2004 óta tagja a Rendnek. A novíciátust Zólyomban végezte. Az első fogadalom után Kassán kezdte el[…]